Scroll to top

Een trotse greep uit onze projectsuccessen

We hebben sinds de oprichting van de bv. Avante in 2013 al een hoop prachtige projecten mogen realiseren. Projecten waarin wij verschillende sleutelposities vervulden, altijd met als doel om projecten op een slimme en bewuste manier te realiseren. Het is deze slimme en bewuste bijdrage waar we het meest trots op zijn. In dit overzicht nemen we je mee langs een selectie van onze mooiste projecten en lichten we met gepaste trots de hoogtepunten toe die dit project bijzonder maken.

Een trotse greep uit onze project-
successen

We hebben sinds de oprichting van de bv. Avante in 2013 al een hoop prachtige projecten mogen realiseren. Projecten waarin wij verschillende sleutelposities vervulden, altijd met als doel om projecten op een slimme en bewuste manier te realiseren. Het is deze slimme en bewuste bijdrage waar we het meest trots op zijn. In dit overzicht nemen we je mee langs een selectie van onze mooiste projecten en lichten we met gepaste trots de hoogtepunten toe die dit project bijzonder maken.

Een trotse greep uit onze projectsuccessen

We hebben sinds de oprichting van de bv. Avante in 2013 al een hoop prachtige projecten mogen realiseren. Projecten waarin wij een verscheidenheid aan rollen hebben vervuld, altijd met als doel om projecten op een slimme en bewuste manier te realiseren. Het is deze slimme en bewuste bijdrage waar we het meest trots op zijn. In dit overzicht nemen we je mee langs een selectie van onze mooiste projecten en lichten we met gepaste trots de hoogtepunten toe die dit project bijzonder maken.

Alle projecten op een rij

Infrawerken

 • Waardengedreven Onderhoud Uiterwaarden – Rijkswaterstaat
 • Groot onderhoud A6 Lelystad Noord-Ketelbrug – Rijkswaterstaat
 • Baggerwerkzaamheden Zuid Nederland, C3 – Rijkswaterstaat PPO
 • Reconstructie N598 – Provincie Limburg
 • Innovatieroute N737 – Provincie Overijssel
 • Verdubbeling N34 – Provincie Drenthe
 • Reconstructie N213 – Provincie Zuid-Holland
 • Vredenburghlaan Waddinxveen – Provincie Zuid-Holland
 • Groot onderhoud A348 en Middenachterbrug – Provincie Gelderland
 • Tramlijn 16S Statenlaan – Gemeente Den Haag
 • Groot Onderhoud Asfaltverharding Erftoegangswegen – Gemeente Hengelo
 • ROK Vervangen bruggen Alphen ad Rijn – Gemeente Alphen ad Rijn
 • ROK Aannemer centrum Utrecht – Gemeente Utrecht
 • Herinrichting Grote Markt – Gemeente Groningen
 • Herinrichting Westerhovenseweg – Gemeente Valkenswaard
 • Grondwerk Kloosterakkers Fase 1-3 – Gemeente Assen
 • Westerd Peize – Gemeente Noordenveld
 • Boermarkeweg – Gemeente Emmen
 • Reconstructie Kom Lomm – Gemeente Venlo
 • St. Jansbeek – Gemeente Arnhem
 • Herinrichting Meijekade – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Tractaatweg – Tractaatweg B.V.
 • Niet Destructief Onderzoek – GVB
 • Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden – ProRail
 • Realisatie onderdoorgang Kanaalweg – ProRail
 • Detectie en beoordeling spoorstaafdefecten – ProRail

Civiele kunstwerken

 • Renovatie & GO Zandkreeksluis – Rijkswaterstaat PPO
 • Groot Onderhoud Stuwern (GRONST) – Rijkswaterstaat PPO
 • Renovatie A12 IJsselbruggen – Rijkswaterstaat
 • Aanpassen Schuifaanslagen Oosterscheldekering – Rijkswaterstaat
 • Renovatie Bewegingswerken Oosterschekdekering fase 1 – Rijkswaterstaat
 • Renovatie beweegbare delen Haringvlietbrug – Rijkswaterstaat
 • Renovatie Prinses Marijkesluis – Rijkswaterstaat
 • Renovatie en onderhoud Veerhavens – Rijkswaterstaat
 • Solar Highways – Rijkswaterstaat
 • Dijkversterking Stad Tiel – Waterschap Rivierenland
 • Stadsdijken Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Raamovereenkomst stuwen en gemalen – Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Stuwen en gemalen 2022 – Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Vervanging Klepkeringen – Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Beekherstel Reusel – Waterschap De Dommel
 • ROK Vervanging 17 bruggen – Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterkering Spakenburg – Waterschap Vallei en Veluwe
 • Circulaire RWZI Terwolde – Waterschap Vallei en Veluwe
 • Onderhoud & herstel Civiele kunstwerken – Gemeente Nijmegen
 • Prins Clausbrug – Gemeente Dordrecht
 • Trekfietsviaduct – Gemeente Den Haag
 • Singelparkbruggen – Gemeente Leiden
 • Churchillbrug – Gemeente Leiden
 • Kattenbrug – Gemeente Groningen
 • Renovatie gemalen – Gemeente de Wolden
 • Onderhoud en Herstel van Civiele Kunstwerken – Gemeente Nijmegen
 • Onderhoud en Vervanging Civiele Constructies Scharrebiersluis – Gemeente Amsterdam
 • Kistdamgarage inclusief maaiveld Houthavens – Gemeente Amsterdam
 • Contruction Pit & Foundation in Petten – Pallas

Utiliteitsbouw

 • Herontwikkeling Huis ter Heide 62 – Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijkskantoor Mandemaat 3 – Rijksvastgoedbedrijf
 • Renovatie & verduurzaming Herman Gorter Complex – Rijksvastgoedbedrijf
 • Renovatie Rijkskantoor Surinameweg – Rijksvastgoedbedrijf
 • Uitvoering Duurzaam Herstel Groningen – Instituut Mijnbouw Groningen
 • Ontwerp, realisatie onderhoud V&L en ICB Post Barendrecht – ProRail
 • Technohal – Universiteit Twente
 • AFAS Experience Center – AFAS
 • Zernikeplein – Hanzehogeschool Groningen
 • Nieuwbouw UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Herhuisvesting iederz – Gemeente Groningen

Milieuwerken

 • Sanering EMK-terrein – DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Sanering Petroleumhavenweg 20 – Havenbedrijf Amsterdam
 • Sanering Buiksloterham – Gemeente Amsterdam
 • Bouwvoorbereidende werkzaamheden MARkaz

Energiewerken

 • Biowarmteinstallatie – Eneco
 • Solar Highways – Rijkswaterstaat
 • Windpark Nijmegen – Lagerwey
 • Scholen vol Energie – Platform 31

Onderhoud

 • Prestatiecontract PPO NN – WTBE – Rijkswaterstaat
 • Renovatie en Onderhoud Veerhavens – Rijkswaterstaat
 • Groot onderhoud A348 en Middenachterbrug – Provincie Gelderland
 • Detectie en beoordeling spoorstaafdefecten met trein en handmatig – ProRail
 • Engineering Station en Transfer 3.0 – ProRail
 • Niet destructief onderzoek Metro – GVB
 • Groot Onderhoud Asfaltverharding – Gemeente Hengelo

Wil je scoren met een slim en bewust project?