Scroll to top

Een trotse greep uit onze projectsuccessen

We hebben sinds de oprichting van de bv. Avante in 2013 al een hoop prachtige projecten mogen realiseren. Projecten waarin wij verschillende sleutelposities vervulden, altijd met als doel om projecten op een slimme en bewuste manier te realiseren. Het is deze slimme en bewuste bijdrage waar we het meest trots op zijn. In dit overzicht nemen we je mee langs een selectie van onze mooiste projecten en lichten we met gepaste trots de hoogtepunten toe die dit project bijzonder maken.

Een trotse greep uit onze project-
successen

We hebben sinds de oprichting van de bv. Avante in 2013 al een hoop prachtige projecten mogen realiseren. Projecten waarin wij verschillende sleutelposities vervulden, altijd met als doel om projecten op een slimme en bewuste manier te realiseren. Het is deze slimme en bewuste bijdrage waar we het meest trots op zijn. In dit overzicht nemen we je mee langs een selectie van onze mooiste projecten en lichten we met gepaste trots de hoogtepunten toe die dit project bijzonder maken.

Een trotse greep uit onze projectsuccessen

We hebben sinds de oprichting van de bv. Avante in 2013 al een hoop prachtige projecten mogen realiseren. Projecten waarin wij een verscheidenheid aan rollen hebben vervuld, altijd met als doel om projecten op een slimme en bewuste manier te realiseren. Het is deze slimme en bewuste bijdrage waar we het meest trots op zijn. In dit overzicht nemen we je mee langs een selectie van onze mooiste projecten en lichten we met gepaste trots de hoogtepunten toe die dit project bijzonder maken.

Alle projecten op een rij

Infrawerken

 • Innovatieroute N737 – Provincie Overijssel
 • Herinrichting Meijekade – Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Verdubbeling N34 – Provincie Drenthe
 • Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden – ProRail
 • Realisatie onderdoorgang Kanaalweg – ProRail
 • Vredenburghlaan Waddinxveen – Provincie Noord-Holland
 • Groot Onderhoud Asfaltverharding Erftoegangswegen – Gemeente Hengelo
 • Groot onderhoud A6 Lelystad Noord-Ketelbrug – Rijkswaterstaat
 • Groot onderhoud A348 en Middenachterbrug – Provincie Gelderland
 • ROK Aannemer centrum Utrecht – Gemeente Utrecht
 • ROK Vervangen bruggen Alphen ad Rijn – Gemeente Alphen ad Rijn
 • Grondwerk Kloosterakkers Fase 1-3 – Gemeente Assen
 • Herinrichting Westerhovenseweg – Gemeente Valkenswaard
 • Tractaatweg – Tractaatweg B.V.

Civiele kunstwerken

 • Stadsdijken Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Renovatie A12 IJsselbruggen – Rijkswaterstaat
 • Aanpassen Schuifaanslagen Oosterscheldekering – Rijkswaterstaat
 • Renovatie Bewegingswerken Oosterschekdekering fase 1 – Rijkswaterstaat
 • Renovatie beweegbare delen Haringvlietbrug – Rijkswaterstaat
 • Renovatie Prinses Marijkesluis – Rijkswaterstaat
 • Prins Clausbrug – Gemeente Dordrecht
 • Raamovereenkomst stuwen en gemalen – Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Vervanging Klepkeringen – Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Trekfietsviaduct – Gemeente Den Haag
 • Singelparkbruggen – Gemeente Leiden
 • Churchillbrug – Gemeente Leiden
 • ROK Vervanging 17 bruggen – Waterschap Noorderzijlvest
 • Kattenbrug – Gemeente Groningen
 • Renovatie en onderhoud Veerhavens – Rijkswaterstaat
 • Onderhoud en Herstel van Civiele Kunstwerken – Gemeente Nijmegen
 • Onderhoud en Vervanging Civiele Constructies Scharrebiersluis – Gemeente Amsterdam
 • Sint Jansbeek – Gemeente Arnhem
 • Waterkering Spakenburg – Waterschap Vallei en Veluwe
 • Kistdamgarage inclusief maaiveld Houthavens – Gemeente Amsterdam

Utiliteitsbouw

 • Renovatie & verduurzaming Herman Gorter Complex – Rijksvastgoedbedrijf
 • Technohal – Universiteit Twente
 • AFAS Experience Center – AFAS
 • Zernikeplein – Hanzehogeschool Groningen
 • Renovatie Rijkskantoor Surinameweg – Rijksvastgoedbedrijf
 • Nieuwbouw UMCG – Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Herhuisvesting iederz – Gemeente Groningen

Milieuwerken

 • Sanering EMK-terrein – DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Sanering Petroleumhavenweg 20 – Havenbedrijf Amsterdam
 • Sanering Buiksloterham – Gemeente Amsterdam
 • Bouwvoorbereidende werkzaamheden MARkaz

Energiewerken

 • Biowarmteinstallatie – Eneco
 • Solar Highways – Rijkswaterstaat
 • Windpark Nijmegen – Lagerwey
 • Scholen vol Energie – Platform 31

Onderhoud

 • Niet destructief onderzoek Metro – GVB
 • Detectie en beoordeling spoorstaafdefecten met trein en handmatig – ProRail
 • Engineering Station en Transfer 3.0 – ProRail
 • Meerjarig in stand houden van de Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties in het beheersgebied Noord-Nederland – Rijkswaterstaat

Wil je scoren met een slim en bewust project?