Scroll to top
Back
Aanbesteden

Bijzondere voorzieningen Almelo

  • Project locatie: Almelo, Overijssel

  • Projectgrootte: nvt.

  • Opdrachtgever: Gemeente Almelo

  • Werkzaamheden Avante: opstellen aanbestedingsstrategie, uitvoeren marktconsultatie, opstellen aanbestedingsdocumenten, begeleiden proces tot aan gunning

  • Kwaliteitscriteria: storingsreductie, storingsmanagement, veiligheid, hinder

Scroll

Het project

Wie een project aanbesteedt en daar maar een beperkt aantal reacties op krijgt, kan wel eens niet het optimale uit de markt halen. Dat gebeurde toen de gemeente Almelo het beheer van haar gemalen en bijzondere voorzieningen op de markt wilde zetten. Zij vroeg ons daarom om een nieuwe aanbestedingsstrategie te ontwikkelen en om de aanbesteding verder te begeleiden.

01.

Het doel was duidelijk

De gemeente Almelo had een aantal gemalen onder haar beheer. Plus bijzondere voorzieningen zoals beweegbare stuwputten, bergbezinkvoorzieningen en auma’s. Door het beheer onder te brengen bij een gespecialiseerde partij, wilde zij het aantal storingen beperken en daarmee de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk reduceren. Ook moest het onderhoud en reiniging van de gemalen en van de bijzondere voorzieningen adequaat op elkaar worden afgesteld.

02.

Analyse en marktconsultatie als basis van de uitvraag

We hebben de complexiteit van de organisatie uitgebreid geanalyseerd. Maar niet alleen dat. Ook het project zelf en de projectomgeving hebben we aan een analyse onderworpen. Daarnaast hebben we een consultatie uitgevoerd onder acht marktpartijen. De combinatie van beide onderzoeken gaf ons de informatie om de eisen en gunningscriteria  naadloos aan te laten sluiten bij wat enerzijds de gemeente wenste en wat anderzijds potentiële inschrijvers konden bieden.

03.

Er was iets te kiezen

Het project werd opgedeeld in twee percelen. Uiteindelijk schreven vier partijen zich in op een of beide percelen. De gemeente was niet alleen blij met de winnende partij, maar ook met het feit dat er voor haar nu iets te kiezen viel. Door de tender toegankelijk te maken voor meer marktpartijen, ontstond concurrentie, kon de prijs omlaag worden gebracht en de kwaliteit worden verhoogd.