Scroll to top
Skyscraper named Vertical Forest in Milan

Slim én bewust,
het kan!

Een toekomstbestendige en duurzame bouw, een sector die het natuurlijke systeem niet uitput maar hier juist een integraal onderdeel van is, wij geloven dat het kan en dat het moet. Projecten moeten niet alleen de problemen van vandaag, maar ook die van morgen het hoofd bieden. Maar bovenal geloven wij dat dit bewuste handelen samen moet gaan met een slimme aanpak. Een aanpak die bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten verenigt. Wij geloven in de kracht van slim én bewust handelen.

Slim én bewust,
het kan!

Een toekomstbestendige en duurzame bouw, een sector die het natuurlijke systeem niet uitput maar hier juist een integraal onderdeel van is, wij geloven dat het kan en dat het moet. Projecten moeten niet alleen de problemen van vandaag, maar ook die van morgen het hoofd bieden. Maar bovenal geloven wij dat dit bewuste handelen samen moet gaan met een slimme aanpak. Een aanpak die bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten verenigt. Wij geloven in de kracht van slim én bewust handelen.

Slim én bewust,
het kan!

Een toekomstbestendige en duurzame bouw, een sector die het natuurlijke systeem niet uitput maar hier juist een integraal onderdeel van is, wij geloven dat het kan en dat het moet. Projecten moeten niet alleen de problemen van vandaag, maar ook die van morgen het hoofd bieden. Maar bovenal geloven wij dat dit bewuste handelen samen moet gaan met een slimme aanpak. Een aanpak die bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten verenigt. Wij geloven in de kracht van slim én bewust handelen.

chockbewerkt

De sleutel
schuilt in twee pijlers.

  

De sleutel
schuilt in twee pijlers.

  

Een vernieuwende
kijk op projectmanagement

Wil je maximale waarde creëren, dan moet je buiten projectkaders durven kijken. En verbindingen leggen tussen het project, de gebruiker, het gebied en het milieu. Daarvoor ontwikkelden we het IPM2.0-model: een upgrade van het veel gebruikte integrale projectmanagement model. Het verschil? Geen vijf managers, maar drie ontwikkelaars en drie regisseurs. De ontwikkelaars dragen verantwoordelijkheid voor het creëren van waarde in gebruik, gebied en milieu. En de regisseurs voelen zich verantwoordelijk voor de klantwaarde en projectkaders. Samen zorgen ze voor verbinding en constructieve samenwerking. Hiermee realiseren we projectbeheersing en waardecreatie ineen.

Rollen in het IPM2.0-model

 • De Gebruiksontwikkelaar organiseert met ons slimme trechteringsmodel een effectief gebruik en beheer, nu en in de toekomst.
 • De Gebiedsontwikkelaar organiseert met ons integraal participatiemodel een positieve impact op (belangen in) het gebied.
 • De Milieuontwikkelaar organiseert met ons afwegingsmodel voor milieubewuste keuzes een aantoonbaar positieve milieu-impact
 • De Projectregisseur organiseert dat bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten zijn verenigd in het eindresultaat.
 • De Procesregisseur organiseert met de nieuwste digitale systemen een aantoonbare uitvoering volgens plan binnen de kaders tijd-geld-kwaliteit
 • De Samenwerkingsregisseur organiseert met ons samenwerkingsmodel een team dat trots terugkijkt op het proces én het resultaat

Wie deze rollen vervult? Dat bepalen we samen. Wij kunnen deze rollen oppakken of we kunnen jouw team daarbij begeleiden. Wat spreekt jou aan?

Een vernieuwende
kijk op project- management

Wil je maximale waarde creëren, dan moet je buiten projectkaders durven kijken. En verbindingen leggen tussen het project, de gebruiker, het gebied en het milieu. Daarvoor ontwikkelden we het IPM2.0-model: een upgrade van het veel gebruikte integrale projectmanagement model. Het verschil? Geen vijf managers, maar drie ontwikkelaars en drie regisseurs. De ontwikkelaars dragen verantwoordelijkheid voor het creëren van waarde in gebruik, gebied en milieu. En de regisseurs voelen zich verantwoordelijk voor de klantwaarde en projectkaders. Samen zorgen ze voor verbinding en constructieve samenwerking. Hiermee realiseren we projectbeheersing en waardecreatie ineen.

Rollen in het IPM2.0-model

 • De Gebruiksontwikkelaar organiseert met ons slimme trechteringsmodel een effectief gebruik en beheer, nu en in de toekomst.

 • De Gebiedsontwikkelaar organiseert met ons integraal participatiemodel een positieve impact op (belangen in) het gebied.

 • De Milieuontwikkelaar organiseert met ons afwegingsmodel voor milieubewuste keuzes een aantoonbaar positieve milieu-impact

 • De Projectregisseur organiseert dat bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten zijn verenigd in het eindresultaat.

 • De Procesregisseur organiseert met de nieuwste digitale systemen een aantoonbare uitvoering volgens plan binnen de kaders tijd-geld-kwaliteit

 • De Samenwerkingsregisseur organiseert met ons samenwerkingsmodel een team dat trots terugkijkt op het proces én het resultaat

Wie deze rollen vervult? Dat bepalen we samen. Wij kunnen deze rollen oppakken of we kunnen jouw team daarbij begeleiden. Wat spreekt jou aan?

Een holistisch bouwproces

Ambities sneuvelen nog te vaak tussen de verschillende projectfasen. Daarom bouwen wij aan een integraal bouwproces waarin iedere stap het vertrekpunt en de bestemming met elkaar verbindt.

We maken niet alleen gebruik van onze eigen projectmanagement methode, maar ook van handige instrumenten die we daarbij ontwikkelden.

 • We realiseren één waarheid en één bestemming doordat we altijd starten met het verzamelen van projectkennis en -kaders. We brengen in kaart waar we met het team staan, wat de bestemming is en volgens welke route we hier samen heen navigeren.

 • We borgen stapsgewijs de maximale waarde door met onderbouwde analyses te navigeren naar dezelfde tussenstations voor slimme combinaties van belangen, behoeften en randvoorwaarden. Zo borgen we draagvlak en draagkracht bij onze doelgroepen.

 • We maken herleidbare keuzes en voorkomen verrassingen, doordat we onzekerheid omarmen. Het ontwikkelmodel speelt in op de groeiende projectkennis met continue feedback en feedforward loops: we kijken terug of we nog steeds de route rijden waarvoor draagvlak is en we maken de bestemming steeds concreter.

Een holistisch bouwproces

Ambities sneuvelen nog te vaak tussen de verschillende projectfasen. Daarom bouwen wij aan een integraal bouwproces waarin iedere stap het vertrekpunt en de bestemming met elkaar verbindt.

 • We realiseren één waarheid en één bestemming doordat we altijd starten met het verzamelen van projectkennis en -kaders. We brengen in kaart waar we met het team staan, wat de bestemming is en volgens welke route we hier samen heen navigeren.
 • We borgen stapsgewijs de maximale waarde door met onderbouwde analyses te navigeren naar dezelfde tussenstations voor slimme combinaties van belangen, behoeften en randvoorwaarden. Zo borgen we draagvlak en draagkracht bij onze doelgroepen.
 • We maken herleidbare keuzes en voorkomen verrassingen, doordat we onzekerheid omarmen. Het ontwikkelmodel speelt in op de groeiende projectkennis met continue feedback en feedforward loops: we kijken terug of we nog steeds de route rijden waarvoor draagvlak is en we maken de bestemming steeds concreter.

We maken niet alleen gebruik van onze eigen projectmanagementmethode, maar ook van handige instrumenten die we daarbij ontwikkelden.

Wat levert deze
vernieuwende aanpak op?

 • De gebruiker staat echt centraal: klinkt cliché, maar nu vergeten we te vaak wat de gebruiker (van nu en in de toekomst) echt wil, doordat we deze niet betrekken in het proces. Met deze aanpak kun je niet om de gebruiker heen.

 • Je verhoogt de gebiedswaarde: beheers niet alleen het aantal klachten tijdens een gebiedsontwikkeling, maar creëer juist extra waarde voor iedereen met in belang in het gebied. Met een andere mindset, krijg je een andere uitkomst.

 • Je bouwt duurzaam en toekomstbestendig: voor een korte termijn probleem ontbreekt het vaak aan een lange termijn oplossing voor ons natuurlijke systeem. Het ultieme doel van deze aanpak is om gebiedsontwikkelingen volledig circulair en zonder negatieve impact op het milieu te realiseren.

 • Je profiteert van meekoppelkansen: ben je in een gebied aan het werk, dan zijn er vaak meekoppelkansen. Projecten of werkzaamheden die je tegelijk kan aanpakken. Daarmee vergroot je de waarde van je ontwikkeling en beperk je kosten. Pak die kansen.

Wil je weten hoe je meer waarde
creëert binnen jouw gebiedsopgave?

Nieuws en inzichten

Blik op 2024: Projecten met Impact

Blik op 2024: Projecten met Impact

Blik op 2024: nieuwe projecten om in te excelleren In welke projecten willen we...

Michael 26/01/2024
Onze Tenderaanpak: Team, Analyse, Strategie, Ontwikkeling

Onze Tenderaanpak: Team, Analyse, Strategie, Ontwikkeling

The Avante Way: Onze Aanpak voor Sociale en Duurzame Impact in Tenders Bij Avante...

Michael 23/01/2024
Oprichting GebiedsRegisseurs - Slim en bewust

Oprichting GebiedsRegisseurs - Slim en bewust

Oprichting GebiedsRegisseurs - Vernieuwers in gebiedsontwikkeling De passie en energie is voelbaar in het...

Marco ten Klooster 24/05/2022