Scroll to top
Back
Tenderen

Uniek geluidsscherm vangt iedere lichtstraal langs de Solar Highway

  • Project locatie: Uden, Noord Brabant

  • Projectgrootte: 4,5 miljoen

  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

  • Werkzaamheden Avante: EMVI-plannen schrijven

  • Kwaliteitscriteria: kwaliteitssysteem, CO2-ambitie, inschrijfsom

Scroll

Het project

Geluidschermen langs de snelweg. Ze kunnen méér dan alleen maar verkeerslawaai tegenhouden. Die gedachte was voor Rijkswaterstaat de aanleiding om te komen met het project Solar Highways. Een duurzaam geluidscherm tussen Sint-Oedenrode en knooppunt Paalgraven op de A50 houdt verkeerslawaai tegen én wekt tegelijkertijd energie op. Wij schreven de EMVI plannen voor dit vooruitstrevende project.

01.

Maximale waarde door structuur in het EMVI proces

Ongestoord buiten kunnen zitten op een mooie zomeravond. Maar óók groene stroom voor veertig tot zestig huishoudens. Het project Solar Highways is een mes dat aan twee kanten snijdt. Die dubbele winst hebben wij maximaal invulling aan gegeven door met een zeer gestructureerd afwegingsproces te komen tot een optimaal systeemontwerp.

02.

Iedere lichtstraal gevangen

In het efficiënte ontwerp van de geluidswal kon een maximaal aantal zonnecellen worden geïnstalleerd. Er is slim gebruikgemaakt van transparantie en reflectie. De positie van het scherm is zo gekozen dat de lichtval optimaal kan worden benut. Daaraan was een doelmatig onderhoudsplan toegevoegd voor een effectief beheer en onderhoud, met minimale kosten en een garantie op een continue opbrengst.

03.

Zorgvuldige samenstelling

Nederland staat voor een grootscheepse energietransitie. Het project Solar Highways is een demonstratie van hoe een zorgvuldige en systematische samenstelling van producten – nog nooit eerder op deze wijze toegepast – op een robuuste wijze kan bijdragen aan die transitie.