Scroll to top
Back
Tenderen

Stuwen en gemalen renoveren vanuit een toonaangevende samenwerking

  • Project locatie: Overijssel

  • Projectgrootte: 100% kwaliteit

  • Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

  • Werkzaamheden Avante: tendercoördinatie, EMVI-plannen schrijven

  • Kwaliteitscriteria: samenwerking en bouwteamproces, transparante prijsvorming, innovatie, beheer en duurzaamheid

Scroll

Het project

Om het waterpeil ook in de toekomst te blijven beheersen, staat het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor een grote uitdaging. Vele stuwen en gemalen moeten de komende decennia worden gerenoveerd. Op het hoogtepunt 25 per jaar. Een tempo dat nu bij lange na niet wordt gehaald, mede vanwege de grote diversiteit in installaties. Om te komen tot een snelle en consistente uitvoeringsmethode, heeft het waterschap een unieke raamovereenkomst gesloten met vier verschillende aannemers. Een overeenkomst waarin leren van elkaar centraal staat, om samen tot een efficiënte en goedkopere renovatieaanpak te komen gericht op de toekomstige opgave. Voor Dura Vermeer coördineerde wij het tenderproces en schreven we de EMVI-plannen.

01.

Leren en innoveren voor de toekomst

Voor deze tender hebben we een projectoverstijgende aanpak ontwikkeld. Daarin gaat het om veel meer dan de renovatie van stuwen en gemalen. De raamovereenkomst is gesloten met de opdrachtgever en een bouwteam van vier aannemer. Zij moeten gezamenlijk de kunstwerken op een consistente manier gaan renoveren en klaarstomen voor de toekomst. Hierin moeten innovaties die de vervangingsopgave versnellen (door)ontwikkeld worden. Ook moet er een blauwdruk worden opgesteld voor de toekomstige vervangingsopgave. In het plan dat wij hebben geschreven zijn innoveren en van elkaar leren cruciale thema’s.

02.

Eenduidig en voorspelbaar, gegarandeerd

Waterschap Drents Overijsselse Delta koopt met deze raamovereenkomst een steeds efficiëntere manier om stuwen en gemalen te renoveren. We kunnen eenduidigheid en voorspelbaarheid garanderen voor de opdrachtgever en voor de beheerder van de stuwen en gemalen. Het waterschap heeft er alle vertrouwen in dat deze stapsgewijze aanpak zal zorgen voor een succesvolle realisatie van alle doelstellingen.