Scroll to top
Back
Tenderen

Wereldprimeur voor preventief onderhoud aan de Amsterdamse metro

  • Project locatie: Amsterdam, Noord Holland

  • Projectgrootte: raamovereenkomst

  • Opdrachtgever: GVB Amsterdam

  • Werkzaamheden Avante: tendercoördinatie, EMVI-plannen schrijven

  • Kwaliteitscriteria: Beschikbaarheid, Responsetijd, Samenwerking, Continuïteit, Rapportage, innovatief vermogen

Scroll

Het project

De Amsterdamse metro vervoert bijna anderhalf miljoen passagiers per week. Spoorstaven, wissels en kruisingen hebben onder al die vervoersbewegingen nogal te lijden. Met niet-destructief onderzoek kunnen kleine schades vroegtijdig worden ontdekt en kan preventief onderhoud worden gepland. Voor Asset.Insights hebben wij deze tender gecoördineerd en de EMVI-plannen geschreven.

01.

Een wereldprimeur

Dit project kende ook nog een wereldprimeur: de inzet van de zogenoemde Eddy Current Lorry. Deze motoraangedreven meetwagen – ontwikkeld door Asset.Insights – kan op beide spoorbenen tegelijk ultrasoon en wervelstroomonderzoek uitvoeren. Door deze meetwagen in te zetten, was maar liefst 85 procent minder menskracht nodig.

02.

Hoogste score voor gegevensinzicht

De opdrachtgever gaf een maximale score aan de snelheid waarmee en de manier waarop we de meetgegevens inzichtelijk konden maken. De meetwagen registreert defecten direct digitaal op locatie. Belangrijke stuurinformatie is via een online dashboard 24/7 inzichtelijk. Zo kan de opdrachtgever preventief spooronderhoud inplannen. In veel gevallen kan op deze manier correctief onderhoud – wat duurder en meer belastend voor het mileu is – worden voorkomen.

03.

Wij waren schuttingen de baas

Wij breken graag de schuttingen tussen disciplines af en projectfases af. Zo ook in dit project. We kozen voor een zeer onconventionele werkwijze. Bij de aanpak van de tender en bij het schrijven van de EMVI-plannen maakten we dankbaar gebruik van de inspecteurs van VolkerRail. Dat was voor hen een unicum. Hun inbreng en onze werkwijze hebben gezorgd voor een winnend en uitvoerbaar plan. Een plan van aanpak met diepgang dat breed werd geaccepteerd.