Scroll to top
Back
Tenderen

Een winnende holistische visie op de Stadsdijken Zwolle

  • Project locatie: Zwolle, Overijssel

  • Projectgrootte: >80 miljoen

  • Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

  • Werkzaamheden Avante: tendermanagement en -coördinatie, EMVI-plannen schrijven

  • Kwaliteitscriteria: teamassesment, plan van aanpak, financieel plan

Scroll

Het project

Dijken zorgen ervoor dat mensen daarachter veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Meestal zijn dijken significant aanwezig in het landschap. Soms gaan ze volledig op in de bebouwde omgeving. Voor de versterking van 7,5 kilometer dijk midden in Zwolle mochten wij voor Dura Vermeer de selectiefase coördineren en de plannen schrijven.

01.

Onderscheidend door een holistische visie

De uitvraag was abstract. Voor de versterking van de zogenoemde stadsdijken in Zwolle had het waterschap een planstudie nodig. Aan ons de uitdaging om daarvoor een plan van aanpak te leveren. Ondanks de abstracte vraag zijn we erin geslaagd een duidelijk en onderscheidend plan van aanpak te formuleren. Onze holistische bouwvisie heeft ons daarbij richting gegeven en ons analytische vermogen stelde ons in staat deze visie te vertalen naar een concreet plan dat aansluit op de wensen en behoefte van de opdrachtgever.

02.

De kracht van het consortium benut

Met onze visie op bouwprocessen brengen wij verschillende disciplines in synergie bij elkaar. We  laten een uitvraagfase naadloos aansluiten op de tenderfase en vervolgens de uitvoeringsfase. We zorgen op deze manier voor een faseoverstijgend bouwproject, waarin we de kennis en meningen van experts bundelen. Een bouwproces zonder schuttingen dus. Zo ook in dit project. Binnen het bouwconsortium, dat bestond uit onder meer twee aannemers, een ingenieursbureau en een landschapsarchitect, hebben we alle  beschikbare kennis en meningen samengebracht om tot een gedragen en gebalanceerd plan te komen. Met succes.