Scroll to top
Back
Tenderen

Hinderarm bouwen naast het Nanolab

  • Project locatie: Enschede, Overijssel

  • Projectgrootte: 100% kwaliteit

  • Opdrachtgever: Universiteit Twente

  • Werkzaamheden Avante: EMVI-management, EMVI-plannen schrijven

  • Kwaliteitscriteria: personeel & organisatie, planning & communicatie, procesbeheersing

Scroll

Het project

November 2019. In het bruisend hart van de Universiteit Twente wordt het eerste Technisch Medisch Centrum van Europa geopend. Dit TechMed Centre is een toonaangevende innovatiehub. Het is uitgerust met de modernste infrastructuur, variërend van onderzoekslabs, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen. Het centrum is een belangrijke spil in de ambitie van de universiteit om binnen vijf jaar de tienduizendste student te verwelkomen.

01.

Een puntgave afstemming

We hebben alle disciplines puntgaaf op elkaar afgestemd, onder meer door de tussenresultaten binnen het storyboard, de uitvoeringsmethode en de planning gelijk op te laten lopen. Stapsgewijs hebben we in het tenderteam gewerkt aan maximale waardecreatie en detail, om zo een winnende aanpak te schrijven voor het realiseren van het TechMed Centre.

02.

Bouwen naast het Nanolab, een grote uitdaging

Het was een prachtige uitdaging. Het TechMed Centre moest verrijzen op de locatie van de oude Technohal, pal naast het Nanolab. Trillingen ten gevolge van de bouw konden de specialistische apparatuur daar hinderen en zo de resultaten van het grootschalige onderzoek binnen het Nanolab aantasten. Wij wisten samen met het tenderteam tot een plan te komen waardoor wij tijdens de bouw de specialistische apparatuur van het Nanolab nooit verstoorden.

03.

Afval krijgt een nieuwe betekenis

De Universiteit Twente wil het restafval met 55 procent reduceren. Wij hebben die ambitie voor een groot deel gerealiseerd door sloopafval te reduceren, afval opnieuw te gebruiken en door een materialenpaspoort in te stellen.