Scroll to top

Tenderteam Gesteld: Een Essentiële Eerste Stap in Tenderen

Krijgt je tenderteam de juiste aandacht om boven zichzelf uit te stijgen? Tenderen is als een estafetterun op olympisch niveau. De winst schuilt in de kleine details. Denk aan de vaardigheid van de sporter, de positionering in het team en de eenheid. Bij Avante zijn we overtuigd van de kracht van teamwork. Niet voor niets is ‘collectief gedreven’ een van onze kernwaarden. Hieronder vier facetten die van belang zijn voor een sterk op elkaar ingespeeld tenderteam.

 

1. Houd rekening met de specifieke opgave

Wie zijn de beste lopers voor de specifieke ondergrond? Selecteer voor je tenderteam de beste mensen voor de specifieke opgave.

 

2. Benut elkaars krachten

Wie is binnen het tenderteam een starter? En wie is een finisher? Zorg dat je elkaars sterktes kent én zet eenieder in die kracht.

 

3. Concreetheid en verbinding

Gaat het tenderteam voor elkaar door het vuur? Zorg dat je ieders rol heel concreet maakt. Zoek tevens de verbinding op persoonlijkheidsniveau. 

 

4. Strategie geeft richting

Hoe halen we het maximale uit het team? Werk de run uit in een concrete strategie, houd het team op koers en schakel doelgericht bij wijzigingen in de context.

 

Als het stokje valt bij de overdracht, loop dan een recordronde om samen weer aan kop te komen. De gouden plak is alleen weggelegd voor degene die als tenderteam het beste presteert.

Lees ook: De behoefte is anders dan de vraag

Related posts