Scroll to top

Een succesvolle strategy-to-win voor gerechtsgebouw Almelo

Trots op succes in Almelo! Het Gerechtsgebouw Gemeente Almelo staat aan de vooravond van een nieuwe fase. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de nieuwbouw van het Gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo. De rechtbank wordt een representatief, functioneel, duurzaam en uitnodigend gebouw, waarmee een nieuwe standaard wordt gezet voor de toekomst. Avante Bouwprocessen leidde verschillende analyses die hebben bijgedragen aan een succesvolle strategy-to-win, die we gezamenlijk opstelden voor deze tender.

 

Een complexe opgave
De opgave in Almelo is complex. Aan de ene kant is er de noodzaak voor een gebouw zonder overruimte, dat voldoet aan de hedendaagse functionele en technische normen die het Rijksvastgoedbedrijf namens de Rechtspraak stelt. Aan de andere kant dient dit gebouw ook te voldoen aan de eisen die door de maatschappij, het overheidsbeleid en de wetgeving op het gebied van duurzaamheid worden gesteld. Bovendien was er al een richtinggevend principe-ontwerp opgesteld door Rijksvastgoedbedrijf. Dit ontwerp fungeerde als het fundament voor verdere doorontwikkeling.

 

Een succesvolle strategy-to-win
Bij het opstellen van de strategy-to-win speelden al deze aspecten een belangrijk element. Op basis van analyses van deze aspecten, de concurrentie en de visie van onze partijen op de opgave, maakten we hierin gerichte keuzes. Dit leidde tot een richtinggevende strategy-to-win, waarin we het aanbod doorlopend in lijn hebben gebracht.

 

Impact maken door de kracht van analyse
De uitgebreide analyses leidden tot een samenwerkende, verbindende en proactieve houding ten aanzien van de omgeving. Zo is het ontwerp aansluitend op de architectuur in de omgeving, gezagwekkend, maar tegelijkertijd uitnodigend en voorzien van duurzame elementen (toekomstbestendige gevel & gebruik van biobased materialen).

Namens Avante hebben Bart AsselmanLarissa de JongMarco ten Klooster & Kim de Wilde allen een bijdrage geleverd in deze mooie, complexe opgave. Bart: ‘’Met onze expertise in onder andere analyse & strategie, hebben we echt waarde kunnen toevoegen in deze opgave. Samen met alle betrokken partijen kijken we uit naar de verwachte opening van de rechtbank in 2028.’’

Related posts