Scroll to top

Transitiegericht samenwerken met bouwteams - Provincie Utrecht

Een geweldige kans: transitiegericht samenwerken met bouwteams. Dit houdt in dat de transitie wordt benaderd vanuit het programma, waarbij projecten worden afgestemd op programmadoelstellingen en de realisatie wordt geborgd in werkstromen. Zo vormt ieder project een extra bouwsteen in het verhogen van de standaard voor samenwerking en duurzaamheid.

 

Transitievermogen voor groeiende verduurzaming

De provincie Utrecht heeft haar hoge duurzaamheidsambities verankerd in de ROK, waarmee het koploper wordt in het realiseren van duurzame infra. Hiervoor heeft ze haar partners geselecteerd op basis van hun transitievermogen voor groeiende verduurzaming én het vermogen om transitiegericht samen te werken in bouwteams. Partners waarmee ze in 2030 de uitstoot met 55% wil verminderen door circulaire, klimaatadaptieve en klimaatneutrale infrastructuur.

 

 

Een vernieuwende vraag vereist een ‘vernieuwende’ aanpak

De ROK is opgedeeld in twee percelen en voor elk perceel zijn 2 ROK-partners geselecteerd. Wij zijn met Heijmans geselecteerd voor perceel 2: de projecten uit het Meerjaren Investeringsprogramma met een omvang van ongeveer 100 mio per bouwer in de eerste vier jaar. Succes waarvoor we als tenderteam hard hebben gewerkt. Een vernieuwende uitvraag vereist namelijk ook ‘vernieuwing’ in de aanpak voor een winnende inschrijving. Onze aanpak bestond uit een gestructureerd proces, beginnend met een grondige contextanalyse. Vervolgens ontwikkelden we een realistisch beeld van het speelveld en een winstrategie, waarbij we voortdurend onze plantstructuren toetsten. Het resultaat: een uitslag conform strategie waarmee we Dura Vermeer complimenten moeten geven voor de hoge kwaliteitswaarde en trots mogen zijn op de waarde van onze inschrijving voor de Provincie Utrecht: een meerjarige roadmap met concrete prestatiebeloften op het gebied van circulariteit, adaptiviteit en duurzaamheid.

 

Samenwerken in bouwteams

De komende jaren wordt elk deelproject uitgevoerd in bouwteamverband; opdrachtgever en opdrachtnemer werken effectief samen naar een optimaal ontwerp. Conform de vier werkstromen in een bouwteamproces met samenwerking als de rode draad en als onderdeel van een continue leercyclus binnen het programma. Het gaat een vliegwiel vormen waarmee ambities niet alleen worden gehaald, maar zelfs worden overtroffen.

 

Te vaak sneuvelen duurzame ambities in de overgang tussen verschillende projectfasen. Maar in deze vorm zet de Provincie Utrecht straks de toon in duurzame infra. Respect! Een aanbesteding waar we bij Avante enthousiast van worden. 

Related posts