Scroll to top

De behoefte is anders dan de vraag

Een goede probleemdefinitie is cruciaal om tot een winnend aanbod te komen. Echter is het goed formuleren van het probleem en daarmee de vraag één van de moeilijkste dingen die bestaat. Precies dátgene wat in onze aanpak voor tenders centraal staat. Nadat je in de eerste fase je tenderteam sterk hebt ingericht, is het stellen van de juiste vraag de volgende stap richting succes.

 

Bij Avante creëren we eerst inzicht in het doel, het waarom van het project. Dat is nodig om überhaupt goede risico’s en kansen te formuleren. Dat zijn namelijk niet alle onzekere voorvallen die zich kunnen voordoen, maar situaties die kunnen optreden met daadwerkelijke invloed op de doelen.

 

Daarna werken wij vanuit de doelen aan een concrete probleemdefinitie:

  • We formuleren de succesfactoren. Alle belangen die van invloed kunnen zijn op de doelen. Beginnend met de formulering van de huidige situatie, gewenste situatie en de factoren die invloed hebben om richting die gewenste situatie te komen.
  • We creëren feeling met het probleem door de obstakels te formuleren behorende bij iedere succesfactor. Obstakels vanuit de techniek (met de techneuten), de omgeving (met de eigenaren van grond of objecten), het gebruik zelf (met de gebruikers) of het milieu (door onderzoek naar ecosysteem, circulariteit en duurzaamheid).

 

Met dit gestructureerde inzicht werken we gefocust: bij iedere oplossing stellen we samen de vraag ‘welk probleem lossen we op’? In onze overtuiging is dit cruciaal om concepten te ontwikkelen die de verwachtingen van de klant overtreffen én waarde creëren voor gebied, gebruiker én milieu. Ingenieurs zijn namelijk goed in het oplossen van problemen, iets minder goed in het formuleren.

Related posts