Scroll to top

Blik op 2024: nieuwe projecten om in te excelleren

In welke projecten willen we in 2024 graag participeren? En waarom passen deze projecten zo goed bij onze expertise en missie? In dit artikel werpen we een blik op vier (typen) projecten waarin we dit jaar graag willen participeren. Projecten waarbij we daadwerkelijk sociale en duurzame impact kunnen realiseren, om de standaard in de gebouwde omgeving fundamenteel te verhogen.

 

HWBP-programma – Dijkversterking SAFE
”Weer hoogwater in Nederland”. De afgelopen weken benadrukte weer eens het cruciale belang van onze waterveiligheid. De sociale impact is enorm, met vaak ruimte voor innovatie en duurzaamheid. Marco, projectregisseur en directeur morgen: ”Een project waarin we dit jaar onder andere willen participeren is de dijkversterking SAFE. Bij mij in de achtertuin en onder het toeziend oog van waterschap Rivierenland, waarmee we ooit het boek schreven ’25 jaar grensverleggend werk”.

 

Energietransitie – Tennet Zuid-West 380 kV Oost
Marco: ”De energietransitie heeft de grootste duurzame impact op de gebouwde omgeving. We gaan over van fossiele energie naar schone energie, met als mijlpaal om in 2030 een reductie van 55% CO2 uitstoot te realiseren. Wil je de standaard fundamenteel verhogen, dan is de energietransitie een cruciaal element. ”Door de enorme impact van deze transitie, kiezen wij bewust voor het participeren in energietransitie projecten”, vertelt Marco. ”Eén van de projecten waarin wij dit jaar o.a. in willen participeren is het project voor TenneT (Zuid-West 380kv Oost), een duurzame energiesnelweg”.

 

V&R Opgave – Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal
Afgelopen jaar regisseerden wij de totstandkoming van de strategie en aanpak voor de combinatie ‘Samen in Zee’ voor de Zandkreekluis. Door de complexiteit en sociale impact, gecombineerd met onze grip op complexiteit, willen we de komende jaren blijven excelleren in V&R projecten. De sociale impact van de V&R-opgave is namelijk enorm, doordat de kunstwerken een cruciaal onderdeel vormen van onze Nederlandse infrastructuur. Vanwege deze sociale impact i.c.m. de duurzame impact, door behoud van assets, kiezen wij al sinds 2016 (Merwedebrug) bewust voor participatie in V&R-projecten. Marco: ”Een project waarin we dit jaar o.a. willen participeren is de vervanging en renovatie van de damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal.”

 

Energietransitie – Rijkskantoor De Monarch IV
Veel gebiedsontwikkelingen door o.a. Rijksvastgoedbedrijf zijn Paris Proof:
klaar om in 2050 geen energie meer te gebruiken. Opgaven waarin energie(transitie), klimaatadaptatie, circulair bouwen, mobiliteit en bereikbaarheid samenkomen. Van cruciaal belang om de uitdagingen van vandaag én morgen aan te pakken. Zo verhogen wij de duurzame impact en zetten we de toon voor een fundamenteel hogere standaard. Marco: ”Door deze duurzame impact kiezen wij bewust voor participatie in duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten. Eén van de projecten waarin wij dit jaar o.a. willen participeren is Rijkskantoor De Monarch IV: een 72 hoge, duurzame houtbouw toren.”

 

Wil jij samen met ons échte impact realiseren en de standaard in de bouwsector stap voor stap verhogen? Geef ons dan eens een belletje en we kijken samen welke opgaven we samen kunnen realiseren!

Related posts