Scroll to top

Oprichting GebiedsRegisseurs - Vernieuwers in gebiedsontwikkeling

De passie en energie is voelbaar in het Avante-team bij het werken aan onze missie: een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een bewust gebouwde omgeving. Een resultaat dat vraagt om een nieuwe manier van werken. Een manier waarbij wordt gedacht vanuit de klant, de gebruiker, het gebied en de natuur. En waarbij het geheel samenkomt in één slim bouwproces. Slim en bewust, zoals wij dat noemen, overstijgt de fases in het bouwproces en daarom zijn wij heel blij met een nieuwe mijlpaal in de bedrijfsontwikkeling: GebiedsRegisseurs is opgericht!

De GebiedsRegisseurs visie

Na 1,5 jaar voorbereiding met ‘WECONNEXT ‘en ‘Stegehuis|Oplossingen voor ruimtelijke opgaven’ hebben we onze gedeelde drive en passie uitgewerkt tot concrete waarde voor toekomstgerichte en duurzame gebiedsontwikkeling. Verandering is nú nodig om onze wereld leefbaar te houden. En daar gaan we samen mee aan de slag. Onze visie: 

01.

Kijk minstens twintig jaar vooruit

Maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, circulariteit en energievoorziening moeten leidend zijn bij een toekomstbestendige inrichting van het gebied. Toch zien we dat de aandacht vooral gaat naar de korte termijn. Hoe kunnen we dan bouwen voor de toekomst? Dat kan én moet anders. Daarvoor ontwikkelden Gebiedsregisseurs een slimme aanpak waarmee je minstens twintig jaar vooruitkijkt. En waarmee je balans houdt tussen de belangen van de eindgebruiker, de opdrachtgever, de omgeving en het milieu.

02.

Pak het ontwikkelproces fundamenteel anders aan

Willen we onze leefomgeving echt verduurzamen, dan moeten we ook het ontwikkelproces en projectmanagement fundamenteel anders aanpakken. Weg met de schuttingen tussen het aanbesteden, tenderen en de realisatie. Want die zorgen nu voor onnodige kosten, te weinig aandacht voor de eindgebruiker en onvoldoende focus op duurzame oplossingen. Al in de basis moeten we alle waarden in balans brengen en vertalen naar concrete doelen. Onzekerheden moeten we omarmen en stapsgewijs met alle partners tot een acceptabel niveau brengen. Zo zorgen we voor meetbare resultaten en een concrete bijdrage aan de samenleving. We leggen je in een persoonlijk gesprek graag uit hoe we dat voor jouw gebiedsopgave kunnen doen.

03.

Maak gebruik van innovatie en de mogelijkheden van digitalisering

Innoveren gebeurt binnen de gebiedsontwikkeling én binnen het ontwikkelproces. Voortdurend denken we: kan dit slimmer, efficiënter, beter? We zorgen met slimme projectregie dat alle partners betrokken en verbonden zijn. Wij voelen de verantwoordelijkheid om bij elke afdeling of betrokken organisatie te toetsen of de oplossing bij het beleid aansluit. Samen gaan we voor het beste resultaat.

Daarbij zetten we volop digitalisering in. Ontwerpen in 3D, opzetten van Building Information Modeling (BIM) en het afgeven van een materialenpaspoort zijn een standaard onderdeel in onze aanpak. Zo draag je niet alleen het gebied, maar ook alle materialen over aan de volgende generatie zodat zij die opnieuw kunnen gebruiken.

Gebiedsregisseurs kijken voortdurend hoe je met innovatieve ontwikkelingen de bouw verder vernieuwt. Ook dat hoort bij toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.

Meer weten?

Meer weten?

Related posts