Scroll to top

Bouwen aan grip op de complexiteit van de V&R-opgave

Bouwen aan grip op de complexiteit van de V&R-opgave. 

Wat maakt een V&R opgave complex?

De complexiteit van de V&R opgave schuilt in de aard van de opgave en de transitie op sectorniveau. De complexe aard is het gevolg van o.a. de diversiteit in kunstwerken, de raakvlakken met meerdere regio’s en netwerken én het interdisciplinaire karakter. Daarnaast brengt de transitie naar een vitale sector (structurele verbetering van samenwerking, financiële gezondheid en innovatie) verandering met zich mee: bijvoorbeeld de introductie van het DOEN-gedachtegoed, de 2-fasenaanpak, de MARK-methodiek en de portfolio-aanpak.

Waaruit blijkt onze grip op de complexiteit?

Grip is een resultaat van onze focus op de V&R opgave en ons interne ontwikkelprogramma. We werkten de afgelopen jaren aan een indrukwekkende lijst V&R-opgaven zoals WTBE NN, A12 IJsselbruggen, Oosterscheldekering, Haringvlietbrug, GOVA, Noordzeekanaal, Gronst, WOCU, Princes Marijkesluis en Zandkreeksluis. We zagen onze gemiddeld behaalde kwaliteitsscore op plannen groeien van 77% in ‘20 naar 85% in ‘21 naar 93% in ‘22 + ‘23. In de aankomende weken delen we geleerde lessen waarmee we deze stijgende lijn wisten te realiseren.

Wat is de V&R-focus in de komende jaren?

Een mooie lijn die we gaan doorzetten. De V&R opgave blijft  groeien (met 4miljard geprognostiseerde euro’s tot 2030) zo blijkt uit het rapport ‘’Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector’’. Wij focussen ons (met een TOP-lijst) op de projecten binnen de deelopgaven (zie slideshow) waarvoor wij de meeste waarde toevoegen.

Wil je jullie lijst eens naast die van ons leggen? Doe ons een belletje en we bepalen welke we samen gaan winnen.

Related posts