Scroll to top

Winst 2-fasenaanpak en portfolioaanpak renovatie Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert

Na vele jaren intensief gebruik zijn de Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert – beide gelegen in Zeeland – toe aan renovatie. Wij regisseerden de totstandkoming van de strategie en aanpak voor de combinatie ‘Samen in Zee’ met combinanten Croonwolter&dros, Hollandia Services en Mobilis. En dan komt na ruim een half jaar tenderen de verlossende boodschap van opdrachtgever Rijkswaterstaat: de opgave is gegund aan de combinatie SiZ!

Vanaf de eerste geluiden waren wij al enorm enthousiast over de renovatieopgave. Vanwege de scope, de samenkomst van verschillende disciplines én vanwege de aanpak: de opgave maakt deel uit van de pilotprojecten 2-fasen aanpak én ook de portfolio aanpak is nieuw bij sluizen. 

Een toelichting op beide aanpakken: 

  • De 2-fasenaanpak houdt in dat de opgave is onderverdeeld in een aparte ontwerpfase en uitvoeringsfase. In fase 1 (ontwerpfase) wordt het onderzoek gedaan, het ontwerp opgesteld en de aanneemsom en de risicoverdeling bepaald. Pas daarna wordt de prijs vastgesteld en gaat het project naar fase 2 (uitvoeringsfase). De nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en –nemer tijdens de ontwerpfase draagt bij aan de beste oplossingen, een juiste inschatting van risico’s en eerlijke afspraken daarover. 
  • Met de portfolioaanpak worden vergelijkbare projecten gecombineerd met als doel innovatie en verduurzaming te stimuleren. Ook kan over meerdere projecten heen worden geleerd en ontwikkeld, om zo investeringsinspanningen en -kosten terug te verdienen. 

De complexiteit van de opgave is groot: de winkel blijft open, meerdere disciplines

moeten in samenhang opereren voor een werkend systeem, er komt een nieuwe bedienplek, de staat van het areaal is gedeeltelijk onbekend en er ontstaan met de tijd nieuwe omstandigheden en inzichten. Tegelijkertijd moet er gezorgd worden voor optimale klantwaarde, binnen de projectkaders gebleven en doorlopend worden ontwikkeld. Voor deze zoektocht en puzzel hebben opdrachtgever en -nemer elkaar hard nodig. En het vraagt om een andere wijze van samenwerking dan we tot nu toe gewend zijn. 

De trechteringfase was dan ook gericht op samenwerking: wat doe je als contractpartner wanneer er in de samenwerking problemen ontstaan? In de Inschrijvingsfase werden aanpakken gevraagd voor samenwerking & leren, het doorlopen van de ontwerpfase en financiële beheersing. In zowel de trechteringfase als de inschrijvingsfase werd de aanpak van SiZ door Rijkswaterstaat als beste beoordeeld.

Related posts