Scroll to top

Grip op risico's in complexe projecten

Effectief risicomanagement biedt grip en houvast om te sturen op de relevante zaken, toch?

Te vaak zagen wij dat het risicomanagement leidt tot een enorme database aan informatie die maar niet eenvoudig tot goede stuurinformatie wordt omgezet. Het ontwikkelt zich tot een risicodossier dat enkel van de risicomanager is in plaats van een stuur voor het IPM-team. Herkenbaar?

Een belangrijke reden hiervoor is het systeemgebruik. Programma’s waarin risico’s veelal worden bijgehouden zijn niet primair ingericht voor inzicht, maar voor borging. Neem Relatics; een samenhangend netwerk van specifiek beschreven informatie, super om risico’s te linken aan werkpakketten, raakvlakken, eisen en documenten, maar geen ideaal handvat voor sturing op de risico’s en de risicobeheersing. Met ons dashboard ‘Grip op Tools’ kan dat wel!

Beerend, Iwan en Jules hebben daarvoor een dashboard ontwikkeld. Met 1 minuut werk is hierin de actuele stand van zaken uit Relatics inzichtelijk. En met de eenvoudige user interface heeft het hele team met 1 klik op de knop altijd die stuurinformatie in beeld die zij nodig hebben. Even wat voorbeelden: wil jij als risicomanager een praatplaat hebben om samen met het team te bepalen of de toprisico’s nog actueel zijn: 1 klik. En wil je in gesprek met de Omgevingsmanager checken of zijn beheersmaatregelen al zijn uitgevoerd: direct in beeld. Willen we als projectmanager de toprisico’s weten: 1 druk op de knop. En wil je als probabilistisch planner de toprisico’s op het gebied van Tijd weten: eitje.

De tool heeft zijn succes al bewezen, o.a. op het project Dijkversterking Stad Tiel met FPH Ploegmakers.

Benieuwd hoe het werkt. Bekijk dan onderstaand filmpje (dummy-risico’s).

Related posts