Scroll to top

Maximale waarde voor Stadjers Groningen

De Grote Markt Groningen is de huiskamer van Groningen en hét centrale plein voor zowel de bewoners van de stad Groningen (‘Stadjers’) als de vele bezoekers van de stad. Wij verzorgden de aanbieding voor de Herinrichting Grote Markt Groningen met aannemer Avitec en werden op alle kwaliteitscriteria en door alle beoordelaars unaniem beoordeeld met de maximale meerwaarde. 

Het stadsplein heeft zich decennialang gekenmerkt door de vele bussen, kruisende fietsers en grauwe uitstraling. Inmiddels zijn de bussen verdwenen en wordt er hard gewerkt om het hart van de binnenstad te veranderen: het asfalt wordt vervangen door stenen, er worden bankjes geplaatst, er worden waterpartijen gerealiseerd en er worden bomen op het plein geplaatst die van water worden voorzien vanaf de daken middels een ingenieus systeem.

Het is een flinke opgave om deze werkzaamheden in de huiskamer van Groningen uit te voeren, terwijl alle gebruikelijke functionaliteiten, diverse verkeersstromen en de bedrijfsvoering van de vele winkels en horecagelegenheden ongestoord doorgang moet vinden. Dat voorzag ook de gemeente Groningen, die haar uitvraag daarom richtte op een duurzame uitvoering, het minimaliseren van de omgevingshinder, het borgen van de hoge kwaliteitsstandaard van het straatwerk, het beheersen van projectrisico’s en ook de samenwerking tussen de aannemer en de gemeente. 

‘Dat we de maximale meerwaarde scoren komt vaker voor, maar dat we door alle beoordelaars unaniem met tienen zijn beoordeeld is echt zeldzaam’, zegt Bart Asselman, die als projectregisseur betrokken was bij deze tender. ‘Dat is natuurlijk wel waar wij het voor doen: maximale waarde realiseren voor het gebied, de gebruikers, de klant en het milieu’. Op de vraag waar hij het meeste trots op is, antwoordt hij: ‘procesmatig op het exact laten aansluiten van de kracht en aanpak van Avitec op de complexe projectcontext, inhoudelijk toch wel op de slimmigheden in de deelfasering die wij met behulp van onze 4D-planning hebben opgesteld’.

Meer weten over dit werk? Bekijk hier de projectenwebsite van de Gemeente Groningen.

Related posts