Scroll to top

Van tender naar uitvoering: een inkijkje in 1,5 jaar Dijkversterking Stad Tiel.

Dit project had alles, zowel qua inhoud als qua rol in het project. De 2,6 km dijkversterking rond Tiel is misschien wel de meest diverse in heel Nederland. Elke expertise is vertegenwoordigd. Damwanden, coupures, een oude stadsmuur, een filterscherm; geen meter is hetzelfde. En dat alles in een stedelijke omgeving. Een enorm leuke puzzel. Van januari ’22 tot mei ’23 hebben we in verschillende rollen aan het succes van deze dijkversterking bijgedragen. Vanaf dag 1 van de tender hebben Jules en Larissa als EMVI-strateeg de verantwoordelijkheid genomen over de EMVI-plannen. De krachten in het tenderteam: een heldere structuur, de continue energie om zelfs de lastigste uitdagingen op te lossen en de onuitputtelijke ideeën vanuit FPH. Resultaat: winst! En een rol in de voorbereiding en uitvoering.

Want ook na de tender bleven wij aangehaakt, als Manager Projectbeheersing en risicomanager in het IPM-team van FPH Ploegmakers: de ideeën uit de tender werkelijkheid maken, met slimme tools helderheid bieden in complexe zaken en samen een stevige basis neerzetten voor een succesvol project. Nu die basis staat en de uitvoering loopt hebben we met veel vertrouwen in het vervolg het stokje overgedragen.

Wil je meer weten over de slimme tools die we inzetten. Stay tuned. In één van onze volgende berichten gaan we in op ons risicodashboard.

#hoogwaterbeschermingsprogramma #dijkversterking #fph #wsrl #bouwmetovertuiging #tiel

Related posts