Scroll to top
Skyscraper named Vertical Forest in Milan

Onze expertises

Om duurzaam en toekomstgericht te bouwen, is het nodig dat bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en met duurzame bedrijfsresultaten krachtig samenkomen. Wij zorgen voor het proces dat dit mogelijk maakt.  Hiervoor zetten wij bij het aanbesteden, tenderen en tijdens de projectvoorbereiding verschillende expertises in. De expertises zijn niet nieuw, maar onze invulling is vaak net wat anders dan je gewend bent. Zo zijn wij binnen iedere expertise schuttingen de baas.

 • Procesmanagement

 • Risicomanagement

 • Omgevingsmanagement

 • Circulariteit en duurzaamheid

 • Samenwerking

Onze expertises

Om duurzaam en toekomstgericht te bouwen, is het nodig dat bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en met duurzame bedrijfsresultaten krachtig samenkomen. Wij zorgen voor het proces dat dit mogelijk maakt.  Hiervoor zetten wij bij het aanbesteden, tenderen en tijdens de projectvoorbereiding verschillende expertises in. De expertises zijn niet nieuw, maar onze invulling is vaak net wat anders dan je gewend bent. Zo zijn wij binnen iedere expertise schuttingen de baas.

 • Procesmanagement

 • Risicomanagement

 • Omgevingsmanagement

 • Circulariteit en duurzaamheid

 • Samenwerking

Onze expertises

Om duurzaam en toekomstgericht te bouwen, is het nodig dat bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en met duurzame bedrijfsresultaten krachtig samenkomen. Wij zorgen voor het proces dat dit mogelijk maakt.  Hiervoor zetten wij bij het aanbesteden, tenderen en tijdens de projectvoorbereiding verschillende expertises in. De expertises zijn niet nieuw, maar onze invulling is vaak net wat anders dan je gewend bent. Zo zijn wij binnen iedere expertise schuttingen de baas.

 • Procesmanagement

 • Risicomanagement

 • Omgevingsmanagement

 • Circulariteit en duurzaamheid

 • Samenwerking

Onze expertises

Om duurzaam en toekomstgericht te bouwen, is het nodig dat bewuste doelstellingen, maatschappelijke impact en met duurzame bedrijfsresultaten krachtig samenkomen. Wij zorgen voor het proces dat dit mogelijk maakt.  Hiervoor zetten wij bij het aanbesteden, tenderen en tijdens de projectvoorbereiding verschillende expertises in. De expertises zijn niet nieuw, maar onze invulling is vaak net wat anders dan je gewend bent. Zo zijn wij binnen iedere expertise schuttingen de baas.

 • Procesmanagement

 • Risicomanagement

 • Omgevingsmanagement

 • Circulariteit en duurzaamheid

 • Samenwerking

Expertises
die verder gaan.

  

Procesmanagement

Wij werken vanuit concrete projectdoelstellingen gestructureerd aan de realisatie van projectsucces. We doen dat in iedere bouwfase, voor opdrachtgevers én opdrachtnemers, zodat ieder bouwwerk op efficiënte en effectieve wijze tot stand komt en het alle verwachtingen overtreft.

Wij starten met het hoogste doel in zicht en stellen een strijdplan en KPI’s op. Met de inzet van tools en technieken stellen we de behoeften scherp, analyseren we contexten én creëren, selecteren en ontwikkelen we ideeën en oplossingen.

We visualiseren. We leggen rake verbindingen. We betrekken experts en betrokkenen doelgericht voor een gedragen ontwerp en aanpak. We borgen wensen, belangen, projectdoelstellingen en beslissingen. Op deze manier worden keuzes gemaakt die in lijn liggen met de strategie en die op ieder moment herleidbaar zijn tot de bron. Ten slotte zorgen we ervoor dat de voortgang van het project continu inzichtelijk blijft voor alle betrokken partijen.

Risicomanagement

De projectonzekerheid stapsgewijs terugbrengen naar een acceptabel niveau voor een voorspelbare uitvoering. Dat maken wij mogelijk met onze effectieve aanpak voor risicomanagement. Daarbij richten we ons op het beheersen van die risico’s die de projectdoelstellingen potentieel in gevaar brengen. Wij durven te stellen dat de grootste projectrisico’s nooit volledig door één partij te beheersen zijn. Daarvoor hebben opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar nodig. Succesvol risicomanagement kan alleen tot stand komen op basis van de oordelen van en gesprekken tussen inhoudelijke experts.

Met onze aanpak brengen wij opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar om tot een volledig en eenduidig begrip van de uitgangspunten van het project te komen. We laten risico’s leven door projectdoelstellingen, ongewenste gevolgen, gebeurtenissen en oorzaken te visualiseren en aan elkaar te verbinden. En we alloceren risico’s aan de partij die met de minste middelen de mogelijke oorzaak kan beïnvloeden óf die hiervoor contractueel verantwoordelijk is. Met een gezamenlijke aanpak voor opdrachtgevers en opdrachtnemers zorgen we voor een efficiënte beheersing van de risico’s en het behalen van de projectdoelstellingen.

Omgevingsmanagement

Belanghebbenden moeten geen negatieve impact ervaren van bouwprojecten. Dat is de doelstelling van ons omgevingsmanagement. Met onze omgevingsmonitor helpen we opdrachtgevers en opdrachtnemers om de projectomgeving en haar behoeften in kaart te brengen. We bepalen de impact van het project op de verschillende belanghebbenden in de omgeving en andersom.

De behoeften en belangen vertalen wij in projectdoelstellingen. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt bij het maken van ontwerp- en uitvoeringskeuzes. Tijdens de projectvoorbereiding verfijnen wij de plannen en concretiseren we de afspraken met belanghebbenden.

We zoeken de interactie middels serious gaming voor een wederzijds begrip. Doordat we belangen, afspraken, doelstellingen en beslissingen gekoppeld borgen in een centraal informatiesysteem, kunnen we efficiënt bijsturen wanneer iets in de omgeving verandert.

Samenwerking

Vanuit de overtuiging dat we samen verder komen, organiseren wij co-creatieprocessen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vanuit collectief eigenaarschap. Daarvoor zetten wij onze kennis, expertise en tools in op het gebied van teamvorming en samenwerking.

Wij helpen teamleden elkaar te leren kennen, begrijpen en elkaars kwaliteiten te waarderen op basis van persoonlijke belangen en overtuigingen. We creëren een gezamenlijke identiteit en maken afspraken over omgangsvormen, communicatie en besluitvorming.

Samen komen we vervolgens tot een gedragen visie en plan van aanpak. De voortgang maken we meetbaar met KPI’s. De samenwerking beoordelen we periodiek. We zetten een lerende organisatie op, waarin we continu werken aan samenwerking, leren van het verleden en verbeteren naar de toekomst.

Circulariteit en Duurzaamheid

We nemen graag de verantwoordelijkheid om de volgende generaties te behoeden van de consequenties van het overmatig gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen.

We omarmen de gedachte waarbij grondstoffen hun waarde behouden en bouwwerken duurzaam worden opgewaardeerd. Daarvoor beoordelen we bestaande assets en passen we op systeem-, object- en materiaalniveau circulaire ontwerpprincipes toe om zo de hoogste mate van circulariteit te verwezenlijken. Voor nu en in de toekomst. We kijken hoe we energiegebruik kunnen verminderen, verduurzamen of efficiënter kunnen maken.

Zo realiseren we met opdrachtgevers en opdrachtnemers circulaire en duurzame totaaloplossingen.

Expertises
die verder gaan.

  

Procesmanagement

Wij werken vanuit concrete projectdoelstellingen gestructureerd aan de realisatie van projectsucces. We doen dat in iedere bouwfase, voor opdrachtgevers én opdrachtnemers, zodat ieder bouwwerk op efficiënte en effectieve wijze tot stand komt en het alle verwachtingen overtreft.

Wij starten met het hoogste doel in zicht en stellen een strijdplan en KPI’s op. Met de inzet van tools en technieken stellen we de behoeften scherp, analyseren we contexten én creëren, selecteren en ontwikkelen we ideeën en oplossingen.

We visualiseren. We leggen rake verbindingen. We betrekken experts en betrokkenen doelgericht voor een gedragen ontwerp en aanpak. We borgen wensen, belangen, projectdoelstellingen en beslissingen. Op deze manier worden keuzes gemaakt die in lijn liggen met de strategie en die op ieder moment herleidbaar zijn tot de bron. Ten slotte zorgen we ervoor dat de voortgang van het project continu inzichtelijk blijft voor alle betrokken partijen.

Risicomanagement

De projectonzekerheid stapsgewijs terugbrengen naar een acceptabel niveau voor een voorspelbare uitvoering. Dat maken wij mogelijk met onze effectieve aanpak voor risicomanagement. Daarbij richten we ons op het beheersen van die risico’s die de projectdoelstellingen potentieel in gevaar brengen. Wij durven te stellen dat de grootste projectrisico’s nooit volledig door één partij te beheersen zijn. Daarvoor hebben opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar nodig. Succesvol risicomanagement kan alleen tot stand komen op basis van de oordelen van en gesprekken tussen inhoudelijke experts.

Met onze aanpak brengen wij opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar om tot een volledig en eenduidig begrip van de uitgangspunten van het project te komen. We laten risico’s leven door projectdoelstellingen, ongewenste gevolgen, gebeurtenissen en oorzaken te visualiseren en aan elkaar te verbinden. En we alloceren risico’s aan de partij die met de minste middelen de mogelijke oorzaak kan beïnvloeden óf die hiervoor contractueel verantwoordelijk is. Met een gezamenlijke aanpak voor opdrachtgevers en opdrachtnemers zorgen we voor een efficiënte beheersing van de risico’s en het behalen van de projectdoelstellingen.

Omgevingsmanagement

Belanghebbenden moeten geen negatieve impact ervaren van bouwprojecten. Dat is de doelstelling van ons omgevingsmanagement. Met onze omgevingsmonitor helpen we opdrachtgevers en opdrachtnemers om de projectomgeving en haar behoeften in kaart te brengen. We bepalen de impact van het project op de verschillende belanghebbenden in de omgeving en andersom.

De behoeften en belangen vertalen wij in projectdoelstellingen. Deze doelstellingen vormen het uitgangspunt bij het maken van ontwerp- en uitvoeringskeuzes. Tijdens de projectvoorbereiding verfijnen wij de plannen en concretiseren we de afspraken met belanghebbenden.

We zoeken de interactie middels serious gaming voor een wederzijds begrip. Doordat we belangen, afspraken, doelstellingen en beslissingen gekoppeld borgen in een centraal informatiesysteem, kunnen we efficiënt bijsturen wanneer iets in de omgeving verandert.

Samenwerking

Vanuit de overtuiging dat we samen verder komen, organiseren wij co-creatieprocessen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vanuit collectief eigenaarschap. Daarvoor zetten wij onze kennis, expertise en tools in op het gebied van teamvorming en samenwerking.

Wij helpen teamleden elkaar te leren kennen, begrijpen en elkaars kwaliteiten te waarderen op basis van persoonlijke belangen en overtuigingen. We creëren een gezamenlijke identiteit en maken afspraken over omgangsvormen, communicatie en besluitvorming.

Samen komen we vervolgens tot een gedragen visie en plan van aanpak. De voortgang maken we meetbaar met KPI’s. De samenwerking beoordelen we periodiek. We zetten een lerende organisatie op, waarin we continu werken aan samenwerking, leren van het verleden en verbeteren naar de toekomst.

Circulariteit en Duurzaamheid

We nemen graag de verantwoordelijkheid om de volgende generaties te behoeden van de consequenties van het overmatig gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen.

We omarmen de gedachte waarbij grondstoffen hun waarde behouden en bouwwerken duurzaam worden opgewaardeerd. Daarvoor beoordelen we bestaande assets en passen we op systeem-, object- en materiaalniveau circulaire ontwerpprincipes toe om zo de hoogste mate van circulariteit te verwezenlijken. Voor nu en in de toekomst. We kijken hoe we energiegebruik kunnen verminderen, verduurzamen of efficiënter kunnen maken.

Zo realiseren we met opdrachtgevers en opdrachtnemers circulaire en duurzame totaaloplossingen.

Verdiepende blogs

Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten

Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten

Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten Van boxring naar escape room: hoe...

Marco ten Klooster 01/08/2021
Met deze vier tips benut je de kracht van de markt

Met deze vier tips benut je de kracht van de markt

Met deze vier tips benut je de kracht van de markt Soms kom je...

Marco ten Klooster 24/09/2020
Circulaire tenders lijden onder contextuele armoede

Circulaire tenders lijden onder contextuele armoede

Circulaire tenders lijden onder contextuele armoede Een oneindige hoeveelheid aan oplossingsrichtingen, enorme tijdsdruk en...

Marco ten Klooster 15/07/2020

Verdiepende blogs

Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten

Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten

Omarm de onzekerheid voor meer speelruimte in bouwprojecten Van boxring naar escape room: hoe...

Marco ten Klooster 01/08/2021
Met deze vier tips benut je de kracht van de markt

Met deze vier tips benut je de kracht van de markt

Met deze vier tips benut je de kracht van de markt Soms kom je...

Marco ten Klooster 24/09/2020

Interesse in een van onze expertises?