Scroll to top

Omgevingsmonitor

Een project is pas succesvol wanneer deze aansluit op de behoeften van de omgeving en zonder hinder tot stand komt. Onze omgevingsmonitor helpt hierbij door inzicht te verschaffen in de wensen en behoeften van de omgeving en door het informatiemanagement te vereenvoudigen. 

Voordeel 1

Inzicht

Iedere projectomgeving is uniek en iedere projectfase vraagt om andere inzichten ten aanzien van de omgeving. De omgevingsmonitor is ontworpen om te voorzien in deze project- en fasespecifieke omgevingsinformatie. 

Hiervoor biedt de omgevingsmonitor: 

  • Volledig op maat te maken vragenlijsten

  • Optie tot on- en offline informatiewinning en participatie

  • Een eenvoudige vertaling van informatie naar inzichten

  • Grafische en ruimtelijke presentatie van inzichten

Voordeel 2

Informatiemanagement

Omgevingsmanagement is een lang en intensief traject. Het contact met de omgeving begint al vroeg bij het formuleren van het project en is pas klaar wanneer het project gerealiseerd is. In dit proces komen veel verschillende soorten informatie bijeen en wordt de verantwoordelijkheid voor de omgevingscommunicatie vaak meerdere keren overgedragen. Het overzichtelijk managen van de omgevingsinformatie is daarom cruciaal.

De omgevingsmonitor ondersteunt hierin door:

  • Een centrale overzichtelijke dataopslag geschikt voor alle projectfases

  • Gemakkelijk opvragen van data

  • Een eenvoudige overdracht van de datasets

Wil jij meer inzicht in je omgeving?