Scroll to top

Ons doel & jouw rol

Toekomst

Als vooruitstrevend bouwpartner initiëren en organiseren wij vanuit onze bouwovertuiging projecten met grote positieve maatschappelijke impact. Welke projecten dit worden bepaal jij samen met de rest van het team!

Jouw rol als EMVI-lead:

Als EMVI-manager stuur jij tenderteams aan om te komen tot slimme en bewuste winnende inschrijvingen. Tegelijkertijd bouw je aan de beste procesbeheersingsmethodiek. Een methodiek waarmee wij in de toekomst zelf proactief slimme en bewuste projecten kunnen initiëren.

Jouw rol als consultant risicomanagement:

Als consultant risicomanagement beheers jij de projectrisico’s door inzicht, orde en prioriteit aan te brengen in het risicodossier. Tegelijkertijd bouw je aan de slimste risicomanagement systematiek. Een die korte metten maakt met de schuttingen in de bouw en waarmee wij in de toekomst onze eigen projecten effectief en efficiënt kunnen beheersen.

Jouw rol als consultant samenwerking:

Als consultant samenwerking verbeter jij het projectresultaat door opdrachtgever en opdrachtnemer beter met elkaar te laten samenwerken.  Tegelijkertijd bouw je aan een bouwproces waarin samenwerken een logisch gevolg is in plaats van een aparte uitdaging. Een aanpak waarmee wij in de toekomst vanuit een sterk samenwerkingsverband zelf projecten kunnen initiëren en realiseren.

Jouw rol als consultant omgevingsmanagement:

Als consultant omgevingsmanagement zorg jij ervoor dat projecten zonder hinder worden gerealiseerd. Tegelijkertijd bouw je aan een faseoverstijgende aanpak waarmee projecten maximaal invulling geven aan de behoefte van de omgeving. Hiermee kunnen wij in de toekomst zelf projecten realiseren met positieve impact voor de omgeving.

Heden

Als bouwproces specialisten organiseren wij vanuit onze eigen bouwovertuiging slimme en bewuste bouwprocessen en verbeteren wij de aanpak van onze klanten. We organiseerden onder andere: het tenderproces voor het Herman Gortercomplex, het tenderproces voor de verdubbeling van de N34, de tender en delen van de projectvoorbereiding voor de sanering van het EMK-terrein.

Verleden

Als consultant werkten wij aan allerhande slimme en bewuste adviestaken. We hielpen onder andere: ProRail met het bouwen van een slim algoritme voor preventief spooronderhoud, Waterschap Rivierenland met het vastleggen van de lessen uit de dijkversterkingsprojecten van de afgelopen 25 jaar, Mobilis met systems engineering support en een verscheidenheid aan klanten met pressure cooker sessies.