Scroll to top
Samen

Groots durven dromen

Wij dromen ervan om zelfstandig gebiedsontwikkelingen te initiëren Wij identificeren (maatschappelijke) problemen, werken proposities uit en brengen proactief de juiste partijen bij elkaar om kansen te verzilveren. en organiserenWij geven vorm aan bouwprocessen en sturen zodanig dat we in co-creatie slimme en bewuste oplossingen creëren voor de totstandkoming van de bewust gebouwde omgeving.. Wij bouwen daarom aan een toekomstbestendig bouwproces dat bewuste ambities, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten verenigt. Onze doorontwikkeling van het IPM-model vormt de basis om deze puzzel te leggen. We stellen daarin andere competenties centraal en geven gebruikers en het milieu een prominente rol. De basis is gelegd, maar details moeten nog verder worden vormgegeven. Droom jij ook groots en wil jij samen met ons één van deze rollen verder ontwikkelen? Bekijk dan snel de rollen en bijbehorende vacatures hieronder. Zie ook de sectie “veelgestelde vragen” aan het eind.

Samen

Groots durven dromen

Wij dromen ervan om zelfstandig gebiedsontwikkelingen te initiëren en realiseren. Wij bouwen daarom aan een toekomstbestendig bouwproces dat bewuste ambities, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten verenigt. Onze doorontwikkeling van het IPM-model vormt de basis om deze puzzel te leggen. We stellen daarin andere competenties centraal en geven gebruikers en het milieu een prominente rol. De basis is gelegd, maar details moeten nog verder worden vormgegeven. Droom jij ook groots en wil jij samen met ons één van deze rollen verder ontwikkelen? Bekijk dan snel de rollen en bijbehorende vacatures hieronder. Zie ook de sectie “veelgestelde vragen” aan het eind.

Onze IPM rollen

Gebruiksontwikkelaar

Gebruiksontwikkeling is het technisch management van de toekomst. Als gebruiksontwikkelaar ben je ervan overtuigd dat maatschappelijke impact wordt afgemeten aan de meerwaarde voor de eindgebruiker. Tegelijkertijd zie je dat de belangen van de eindgebruiker lang niet altijd voldoende in beeld zijn en nog te vaak ondersneeuwen in discussies over de techniek. Je wil daarom dat de échte gebruikersbelangen in elk stadium en bij elke keuze in het bouwproces centraal staan.

Als gebruiksontwikkelaar stel je de belangen van de eindgebruiker van initiatief tot realisatie centraal door te werken aan een slim trechteringsmodel. Een model dat de (toekomstige) behoefte van de eindgebruikers inzichtelijk maakt en vervolgens traceerbaar vanuit het deze behoefte toewerkt naar een oplossing. Hierdoor is iedere keuze die wordt gemaakt te herleiden naar de achterliggende behoefte van de eindgebruiker.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als gebruiksontwikkelaar. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, de analyse, het trechteringsmodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten je precies aan gaat werken en welke rol je vervult, bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als technisch manager of als verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw eigenaarschap voor het resultaat en de verantwoordelijkheid die jij neemt en voelt voor de eindgebruiker maakt je hierin een echte ontwikkelaar en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Gebiedsontwikkelaar

Gebiedsontwikkeling is het omgevingsmanagement van de toekomst. Als gebiedsontwikkelaar geloof je dat je de omgeving moet dienen, niet managen. In tegenstelling tot omgevingsmanagers, beschouw jij de omgeving daarom niet als risico maar als doel. Het is jouw doel om in ieder project de lokale omgevingskwaliteit te versterken, door de (soms valse) tegenstelling tussen maatschappelijke en lokale belangen te slechten. Dat is de maatschappelijke impact waar jij warm van wordt.

Om de omgeving te dienen, werk je als gebiedsontwikkelaar aan een integraal participatiemodel. Een model dat gedurende het gehele bouwproces zoekt naar win-win situaties en deze winst borgt in het vervolgproces. Hiervoor ben en voel je je van initiatie tot en met realisatie verantwoordelijk.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als gebiedsontwikkelaar. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, de analyse, het participatiemodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als omgevingsmanager of verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw eigenaarschap voor het resultaat en de verantwoordelijkheid die jij neemt en voelt voor de omgeving maakt je hierin een echte ontwikkelaar en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Samenwerkingsregisseur

Samenwerkingsreggisseur is de contractmanager van de toekomst. Niet het contract, maar samenwerking staat voor jou centraal. Als samenwerkingsregisseur geloof je namelijk in het cruciale belang van samenwerking voor een efficiënte totstandkoming van gebiedsontwikkelingen. Je vindt dat door de focus op het contract projecten in de praktijk nog te vaak een boksring vormen waarin betrokkenen lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarnaast zie je werkgeluk als onmisbare factor voor het behalen van duurzame bedrijfsresultaten.

Om organisaties te laten samenwerken, werk je als samenwerkingsregisseur aan een model waarin de organisationele en relationele kant van samenwerking krachtig samenkomen. Met jouw model is een samenwerkende grondhouding het logische gevolg van de wijze waarop het project georganiseerd is. Daarbinnen werk je voortdurend aan de onderlinge relatie en samenwerkingsvaardigheden om een effectief team te smeden.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als samenwerkingsregisseur. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het samenwerkingsmodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als contractmanager, adviseur, teamcoach of als verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw holistische visie en jouw oog voor zowel de relatie als de inrichting van de context, maakt je een echte regisseur en onderscheidt je van de coaches in de bouw.

Projectregisseur

De projectregisseur is de projectmanager van de toekomst. Als projectregisseur streef je naar duurzame lange termijn oplossingen voor korte termijn problemen. Je gelooft dat dit alleen kan wanneer bewuste ambities, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten krachtig samenkomen en van initiatief tot realisatie op efficiënte wijze worden doorvertaald. Jouw focus is daarom tweeledig: 1) het krachtig samenbrengen van de verschillende IPM rollen, 2) de schuttingen tussen het aanbesteden, tenderen en de realisatie neerhalen. Dat is waar jij iedere dag voor uit je bed komt.

Jij ontwikkelt als projectregisseur een uniek waardecreatiemodel dat korte metten maakt met de ogenschijnlijk harde schuttingen in het bouwproces. Je model is erop gericht om experts op het juiste moment te laten excelleren, de inhoud krachtig af te wegen en keuzes effectief door te vertalen. Hierbij positioneer je jezelf naast je team met je voeten in de klei. Jij bent en voelt je verantwoordelijk voor de prestaties van het team.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als projectregisseur. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het waardecreatiemodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als project- of EMVI-manager. Jouw holistische visie, jouw kracht om anderen op het juiste moment het podium te bieden en te laten excelleren en jouw creativiteit om tot win-win oplossingen te komen, maakt je een echte regisseur en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Procesregisseur

De procesregisseur is de manager projectbeheersing van de toekomst. Als procesregisseur is het jouw ultieme doel om duurzame bedrijfsresultaten te garanderen, door bewuste ambities en maatschappelijke impact binnen de gestelde projectkaders te realiseren. Jij gelooft dat projectbeheersing hiervoor van initiatief tot realisatie onderdeel moet zijn van de keuzes die worden gemaakt. Niet door continu risico’s te benoemen, maar door de mist waarin risico’s ontstaan en/of onbeheersbaar worden weg te nemen. Jij creëert hiervoor het benodigde in- en overzicht.

Om projectbeheersing van initiatief tot realisatie onderdeel te laten zijn van de kritieke projectkeuzes, bouw je aan een slim projectzekerheidsmodel. Een model waarin je het bouwproces vanuit een integrale en faseoverstijgende visie structureert en met de nieuwste digitale systemen vanaf het meest prille begin continu inzicht verschaft in de ontwikkelingen in de projectdoelstellingen, -kaders en -risico’s en de ruimte voor interpretatie wegneemt. Reactieve projectbeheersing als damage control in de realisatiefase is hierdoor verleden tijd.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als procesregisseur. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het projectzekerheidsmodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als manager projectbeheersing of als verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw holistische visie en jouw kracht om anderen te laten excelleren, maakt je een echte regisseur en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Milieuontwikkelaar

Als milieuontwikkelaar bij Avante strijd je voor een duurzame bouwsector. Een sector die het natuurlijke systeem niet uitput, maar hier juist integraal onderdeel van is. Het is je ultieme doel om gebiedsontwikkelingen volledig circulair en zonder negatieve impact op het milieu te realiseren. Door deze rol toe te voegen aan het IPM doen wij recht aan de aandacht die duurzaamheid vraagt en de uitdaging die het vormt in ieder bouwproject.

Om je doel te realiseren, ontwikkel je als milieuontwikkelaar een afwegingsmodel waarmee van initiatief tot realisatie continu milieubewuste keuzes worden gemaakt. Je gaat verder dan het inbrengen van ideeën en het geven van advies. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de impact van elke gemaakte keuze op het milieu. Vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef begeleid je het bouwproces van initiatief tot realisatie.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als milieuontwikkelaar. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het afwegingskader, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als duurzaamheidsadviseur of verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw eigenaarschap voor het resultaat en de verantwoordelijkheid die jij neemt en voelt voor de impact op het milieu maakt je hierin een echte ontwikkelaar en onderscheidt je van de adviseurs waarvan we er al zoveel kennen in de bouw.

Onze IPM rollen

Gebruiks-
ontwikkelaar

Gebruiksontwikkeling is het technisch management van de toekomst. Als gebruiksontwikkelaar ben je ervan overtuigd dat maatschappelijke impact wordt afgemeten aan de meerwaarde voor de eindgebruiker. Tegelijkertijd zie je dat de belangen van de eindgebruiker lang niet altijd voldoende in beeld zijn en nog te vaak ondersneeuwen in discussies over de techniek. Je wil daarom dat de échte gebruikersbelangen in elk stadium en bij elke keuze in het bouwproces centraal staan.

Als gebruiksontwikkelaar stel je de belangen van de eindgebruiker van initiatief tot realisatie centraal door te werken aan een slim trechteringsmodel. Een model dat de (toekomstige) behoefte van de eindgebruikers inzichtelijk maakt en vervolgens traceerbaar vanuit het deze behoefte toewerkt naar een oplossing. Hierdoor is iedere keuze die wordt gemaakt te herleiden naar de achterliggende behoefte van de eindgebruiker.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als gebruiksontwikkelaar. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, de analyse, het trechteringsmodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projecten, bijvoorbeeld als technisch manager of als verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw eigenaarschap voor het resultaat en de verantwoordelijkheid die jij neemt en voelt voor de eindgebruiker maakt je hierin een echte ontwikkelaar en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Gebieds-
ontwikkelaar

 Gebiedsontwikkeling is het omgevingsmanagement van de toekomst. Als gebiedsontwikkelaar geloof je dat je de omgeving moet dienen, niet managen. In tegenstelling tot omgevingsmanagers, beschouw jij de omgeving daarom niet als risico maar als doel. Het is jouw doel om in ieder project de lokale omgevingskwaliteit te versterken, door de (soms valse) tegenstelling tussen maatschappelijke en lokale belangen te slechten. Dat is de maatschappelijke impact waar jij warm van wordt.

Om de omgeving te dienen, werk je als gebiedsontwikkelaar aan een integraal participatiemodel. Een model dat gedurende het gehele bouwproces zoekt naar win-win situaties en deze winst borgt in het vervolgproces. Hiervoor ben en voel je je van initiatie tot en met realisatie verantwoordelijk.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als gebiedsontwikkelaar. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, de analyse, het participatiemodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projecten, bijvoorbeeld als omgevingsmanager of verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw eigenaarschap voor het resultaat en de verantwoordelijkheid die jij neemt en voelt voor de omgeving maakt je hierin een echte ontwikkelaar en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Milieu-
ontwikkelaar

Als milieuontwikkelaar bij Avante strijd je voor een duurzame bouwsector. Een sector die het natuurlijke systeem niet uitput, maar hier juist integraal onderdeel van is. Het is je ultieme doel om gebiedsontwikkelingen volledig circulair en zonder negatieve impact op het milieu te realiseren. Door deze rol toe te voegen aan het IPM doen wij recht aan de aandacht die duurzaamheid vraagt en de uitdaging die het vormt in ieder bouwproject.

Om je doel te realiseren, ontwikkel je als milieuontwikkelaar een afwegingsmodel waarmee van initiatief tot realisatie continu milieubewuste keuzes worden gemaakt. Je gaat verder dan het inbrengen van ideeën en het geven van advies. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de impact van elke gemaakte keuze op het milieu. Vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef begeleid je het bouwproces van initiatief tot realisatie.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als milieuontwikkelaar. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het afwegingskader, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projecten, bijvoorbeeld als duurzaamheidsadviseur of verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw eigenaarschap voor het resultaat en de verantwoordelijkheid die jij neemt en voelt voor de impact op het milieu maakt je hierin een echte ontwikkelaar en onderscheidt je van de adviseurs waarvan we er al zoveel kennen in de bouw.

Project-
regisseur

De projectregisseur is de projectmanager van de toekomst. Als projectregisseur streef je naar duurzame lange termijn oplossingen voor korte termijn problemen. Je gelooft dat dit alleen kan wanneer bewuste ambities, maatschappelijke impact en duurzame bedrijfsresultaten krachtig samenkomen en van initiatief tot realisatie op efficiënte wijze worden doorvertaald. Jouw focus is daarom tweeledig: 1) het krachtig samenbrengen van de verschillende IPM rollen, 2) de schuttingen tussen het aanbesteden, tenderen en de realisatie neerhalen. Dat is waar jij iedere dag voor uit je bed komt.

Jij ontwikkelt als projectregisseur een uniek waardecreatiemodel dat korte metten maakt met de ogenschijnlijk harde schuttingen in het bouwproces. Je model is erop gericht om experts op het juiste moment te laten excelleren, de inhoud krachtig af te wegen en keuzes effectief door te vertalen. Hierbij positioneer je jezelf naast je team met je voeten in de klei. Jij bent en voelt je verantwoordelijk voor de prestaties van het team.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als projectregisseur. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het waardecreatiemodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als project- of EMVI-manager. Jouw holistische visie, jouw kracht om anderen op het juiste moment het podium te bieden en te laten excelleren en jouw creativiteit om tot win-win oplossingen te komen, maakt je een echte regisseur en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Proces-
regisseur

De procesregisseur is de manager projectbeheersing van de toekomst. Als procesregisseur is het jouw ultieme doel om duurzame bedrijfsresultaten te garanderen, door bewuste ambities en maatschappelijke impact binnen de gestelde projectkaders te realiseren. Jij gelooft dat projectbeheersing hiervoor van initiatief tot realisatie onderdeel moet zijn van de keuzes die worden gemaakt. Niet door continu risico’s te benoemen, maar door de mist waarin risico’s ontstaan en/of onbeheersbaar worden weg te nemen. Jij creëert hiervoor het benodigde in- en overzicht.

Om projectbeheersing van initiatief tot realisatie onderdeel te laten zijn van de kritieke projectkeuzes, bouw je aan een slim projectzekerheidsmodel. Een model waarin je het bouwproces vanuit een integrale en faseoverstijgende visie structureert en met de nieuwste digitale systemen vanaf het meest prille begin continu inzicht verschaft in de ontwikkelingen in de projectdoelstellingen, -kaders en -risico’s en de ruimte voor interpretatie wegneemt. Reactieve projectbeheersing als damage control in de realisatiefase is hierdoor verleden tijd.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als procesregisseur. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het projectzekerheidsmodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als manager projectbeheersing of als verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw holistische visie en jouw kracht om anderen te laten excelleren, maakt je een echte regisseur en onderscheidt je van de vele managers in de bouw.

Samenwerkings-
regisseur

Samenwerkingsreggisseur is de contractmanager van de toekomst. Niet het contract, maar samenwerking staat voor jou centraal. Als samenwerkingsregisseur geloof je namelijk in het cruciale belang van samenwerking voor een efficiënte totstandkoming van gebiedsontwikkelingen. Je vindt dat door de focus op het contract projecten in de praktijk nog te vaak een boksring vormen waarin betrokkenen lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarnaast zie je werkgeluk als onmisbare factor voor het behalen van duurzame bedrijfsresultaten.

Om organisaties te laten samenwerken, werk je als samenwerkingsregisseur aan een model waarin de organisationele en relationele kant van samenwerking krachtig samenkomen. Met jouw model is een samenwerkende grondhouding het logische gevolg van de wijze waarop het project georganiseerd is. Daarbinnen werk je voortdurend aan de onderlinge relatie en samenwerkingsvaardigheden om een effectief team te smeden.

Vanaf dag één sta je aan de lat om te bouwen aan jouw rol als samenwerkingsregisseur. 20% van je tijd besteed je aan de ontwikkeling van jouw visie, het samenwerkingsmodel, het benodigde partnernetwerk en al het andere dat jij denkt nodig te hebben. Je ideeën toets je direct in de praktijk. Hiervoor werk je 80% van de tijd aan toonaangevende projectenWelke projecten dit zijn en welke rol je vervult bepalen we samen. Onze slimme en bewuste ambitie, de ontwikkeling van jouw rol en van jou als persoon staan hierin centraal., bijvoorbeeld als contractmanager, adviseur, teamcoach of als verantwoordelijke voor een EMVI-plan. Jouw holistische visie en jouw oog voor zowel de relatie als de inrichting van de context, maakt je een echte regisseur en onderscheidt je van de coaches in de bouw.

Word jij onze nieuwe collega?

De weg naar je droombaan:  In welke vacature ben je geïnteresseerd?

  Wat zoek je in je ideale baan?

  Welke dag kunnen we je het best bellen?

  Welk dagdeel kunnen we je het best bellen?

  Veelgestelde vragen

  Hoe worden projecten geselecteerd en welke rol heb ik daar zelf in?

  Iedere projectvraag die bij ons binnenkomt toetsen wij aan onze strategie. Wij evalueren zowel het project als de klant. Van klanten vragen wij een concrete ambitie en investeringsbereidheid op het gebied van een bewust gebouwde omgeving. Ook toetsen wij of de bedrijfscultuur en het gedrag hierop aansluit. Zo voorkomen we luchtfietserij. Op projectniveau kijken wij naar vier zaken:

  1. Of wij dit project na afloop met trots aan de buitenwereld kunnen presenteren als een bewust project;
  2. Of het project professioneel in de markt is/wordt gezet;
  3. Of het project voldoende complex is;
  4. Of ons idealisme, vindingrijkheid en onze slimme procesaanpak aansluit op de behoefte van de klant.

  Wanneer project en klant aansluiten op onze strategie, gaan we vol overtuiging met het project aan de slag. Conflicteert de planning, dan geven wij projectverzoeken waarbij een teamlid persoonlijk betrokken is voorrang. Het commitment voor deze projecten is immers het grootst. Indien er twijfel heerst over één van de gestelde acceptatie criteria, nemen wij hier als team een beslissing over.

  Hoe werkt jullie duurzaamheidsambitie door in de bedrijfsvoering?

  Zowel intern als extern is onze duurzaamheidsambitie leidend. Extern doen we dit door altijd bewuste projecten te selecteren (zie vorige vraag). Intern staat onze duurzaamheidsambitie centraal in iedere keuze die we maken. Enkele voorbeelden:

  1. Wij stimuleren bewust gedrag zoals je dat van een moderne werkgever mag verwachten. Wij bieden ruime mogelijkheid tot thuiswerken en werken met duurzame mobiliteitsregelingen door OV of elektrisch rijden te stimuleren;
  2. Het kantoor waarin wij ons hebben gevestigd is op loopafstand (<5 minuten) van het station Maarssen en maakt gebruik van een gedeelde bistro en vergaderzalen om ruimtes zo optimaal mogelijk te benutten;
  3. Ons kantoor is voorzien van circulair meubilair, circulaire (glas)wanden en circulaire vloerbedekking;
  4. Wij werken papierloos. Een printer hebben we niet. Wel bambooks, herbruikbare post-its en digitale tools voor creatieve sessies;
  5. We blijven onze werkwijze, zowel intern als extern, continu verbeteren op basis van kritische zelfreflectie en de nieuwste (wetenschappelijke)inzichten.

  Welke mogelijkheden bieden jullie voor mijn persoonlijke ontwikkeling?

  In onze Avante Academy werk jij aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Onder begeleiding van een teamcoach werken we gezamenlijk onze persoonlijk ontwikkelingsplannen uit op basis waarvan wij vervolgens bedrijfsbreed een ontwikkelprogramma vaststellen. Dit programma bestaat zowel uit teamontwikkeling als uit persoonlijke ontwikkeling. In het team gedeelte organiseren we gezamenlijke training en coachingsessies om als team te groeien. Het individuele deel geef jij zelf invulling met de door jou uitgekozen trainingen en opleidingen waarmee je jouw persoonlijke doelen gaat realiseren. Hiervoor is een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar. 

  Daarnaast blijf je jezelf ook in je dagelijkse werk ontwikkelen door de hoge mate van verantwoordelijkheid in de projecten. Hierin houden we elkaar als collega’s scherp en brengen we elkaar tot grote hoogte. Je werkt daarom nooit als enige Avantiaan in een project. 

  Waar werk ik?

  Ons kantoor bevindt zich op een hele toffe nieuwe locatie in Maarssen onder de rook van Utrecht. Een modern kantorencomplex, gelegen boven een winkelcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Denk aan:

  1. Zeer uitgebreide lunchmogelijkheden zoals heerlijke kibbeling, kipbroodjes, loempia’s en italiaanse bollen;
  2. Meerdere supermarkten voor die ene boodschap die je nog voor thuis moest meenemen;
  3. Bloem- en delicatessenwinkels voor die last minute cadeautjes die je nog moest regelen;
  4. Verschillende sportieve en recreatieve mogelijkheden als bowlen en zwemmen om je ontspannen en in shape te houden. 

  Hoe flexibel kan ik mijn eigen werk indelen?

  Waar en wanneer je werkt bepaal je zelf. De kwaliteit van het werk staat voorop. Zolang je opereert in belang van project en Avante én je afspraken met collega’s en klanten nakomt, ben je vrij om je eigen werk in te delen. 

  Werk ik zelfstandig?

  Ja, je krijgt een grote mate van zelfstandigheid. We verwachten dat je zelf proactief handelt: je plannen opstelt en eerst zelf over antwoorden nadenkt alvorens je een vraag stelt. Maar je werkt nooit alleen. 

  Wil je meer weten?