Scroll to top
Back
Projectvoorbereiding Tenderen

Gesloten saneringssysteem beschermt omwonenden tegen vuilste stukje Nederland

  • Project locatie: Krimpen a/d IJssel, Zuid Holland

  • Projectgrootte: 20,8 miljoen

  • Opdrachtgever: Ministerie van I&W

  • Werkzaamheden Avante: tendercoördinatie, EMVI-plannen schrijven, proces-, kwaliteits-, omgevings- en risicomanagement

  • Kwaliteitscriteria: risicodragend participeren, risicobeheersing, omgevingsmanagement

Scroll

Het project

In 1980 ging de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) failliet. Enkele jaren later bleek uit oriënterend bodemonderzoek, dat de grond en ondergrond van het EMK-terrein ernstig waren vervuild met een cocktail van schadelijke stoffen. Een hoofdpijndossier was geboren. Na een aantal isolerende maatregelen werd dertig jaar later de sanering serieus aangepakt. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat coördineerden wij de tender voor de bodemsanering. We schreven de EMVI-plannen en begeleidden de projectvoorbereiding. Een aan alle kanten spannend proces. Onze visie bracht hier toegevoegde waarde voor het ministerie en de bezorgde omwonenden.

01.

Veel zorgen in omgeving

Toen het ministerie ervoor koos de verontreinigde grond volledig te verwijderen, was dat voor de omwonenden in Krimpen aan den IJssel onmiddellijk reden tot grote zorg. Iedereen wist dat onder de isolerende asfaltlaag op het terrein veel giftige en schadelijke stoffen zaten. Toen eerder een proefsleuf werd gegraven, gaf dat direct stankoverlast. Wat zou er gebeuren wanneer het deksel van deze enorme beerput werd afgehaald? Welke gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen met welke gezondheidsrisico’s?

02.

Gesloten systeem beschermt de gezondheid

Alles in dit project was eraan gelegen om de verontreinigende stoffen in bedwang te houden. Om de zorgen van de omwonenden én van de lokale politiek weg te nemen. Dat kan alleen door te werken in een gesloten systeem. Een systeem waarin vervuilde grond nooit in aanraking komt met de buitenlucht. Het vergde veel van onze doortastendheid en vindingrijkheid. Zeker in dit project was het van essentieel belang om schuttingen tussen opdrachtgever en -nemer weg te halen.

03.

Vier tienen voor onze eigenzinnige saneringsaanpak

We hebben het voor elkaar gekregen om een totaal nieuwe en daarmee spannende oplossing te ontwikkelen. Die hebben we gedurende de tender volledig uitgewerkt en beschreven in het voorlopige ontwerpplan. De methodiek die we voorstonden, was complex. Zeker. Maar onze EMVI-plannen zorgden bij alle betrokken partijen voor meer dan voldoende vertrouwen. Het bewijs? Onze plannen werden maar liefst vier keer met een 10 beoordeeld!

04.

Belangen van de omgeving gewaarborgd in het proces

We stonden voor de opgave om het grootste saneringsproject dat Nederland ooit had gekend vlekkeloos en hinderloos te laten verlopen. Ons enthousiaste tenderteam heeft alle beschikbare expertise ingezet om de ambitieuze doelstellingen te behalen. We hebben, zowel in de tender als in de projectvoorbereiding, een uitgebreid omgevingsonderzoek uitgevoerd. Daarin konden we de zorgen en behoeften van de omwonenden, bedrijven en politiek duiden. We hebben op basis van die bevindingen onze plannen geschreven en nader uitgewerkt en zo alle belangen van de omgeving succesvol overgedragen aan de omgevingsmanager in de uitvoering.

05.

Overzichtelijk en beheersbaar

Voor ons is het gewoon om over schuttingen heen te stappen. Om dossierkennis beschikbaar en transparant te maken voor de betrokken partijen. Die visie levert een belangrijke toegevoegde waarde aan het risicomanagement, zo ook in dit project. Deze werd door de opdrachtgever als erg overzichtelijk en beheersbaar gezien. Dit overzicht komt omdat wij risico’s consequent op het meest fundamentele niveau, vanuit de projectdoelstellingen, hebben geformuleerd. Werd één van de risico’s relevant, dan had dat onmiddellijk gevolgen voor de projectdoelstellingen. Zo’n aanpak maakt risicomanagement effectief en efficiënt. Effectief, omdat een beheersmaatregel de kans op het behalen van de doelstellingen direct vergroot. Efficiënt, omdat een beheersmaatregel de meest doelmatige manier is om de projectdoelstelling te borgen.