Scroll to top
Back
Circulariteit en Duurzaamheid Omgevingsmanagement Tenderen

Verdubbeling van de N34

  • Project locatie: Drenthe

  • Projectduur: januari 2019 - april 2019

  • Projectgrootte: 10,6 miljoen

  • Opdrachtgever: Provincie Drenthe

  • Werkzaamheden Avante: tendercoördinatie, EMVI-plannen schrijven

  • Kwaliteitscriteria: hinder en verkeersveiligheid, economie, duurzaamheid, educatie

Scroll

Het project

Tussen Coevorden en Emmen is de N34 de belangrijkste verkeersader. Deze weg wilde de provincie Emmen over bijna negen kilometer verbreden tot twee keer twee rijbanen. Zo konden de doorstroming en de verkeerveiligheid worden verbeterd en de regionale economie worden aangejaagd. Aan ons de taak om het tenderproces te coördineren en de EMVI-plannen te schrijven.

01.

De wensen en behoefte doorgrond

Het provinciebestuur zou de tender vooral beoordelen op de thema’s hinder, verkeersveiligheid, economie en educatie. Met onze context- en omgevingsanalyse hebben we de grootste zorgen van de opdrachtgever en de omgeving ten aanzien van deze aspecten helder kunnen krijgen. Hiervoor hebben we onze beproefde methodieken gebruikt die ook nu weer leidde tot een gedegen en gedetailleerd inzicht in de wensen en behoeften van de omgeving en de opdrachtgever.

02.

Vindingrijke ideeën goed ontvangen

Door met onconventionele ideeën te komen scoorden we op het kwaliteitscriterium Educatie een 10, het maximaal haalbare. In de EMVI-sessies en persoonlijke gesprekken hebben we de expertise van het tenderteam een voetstuk gegeven. Zo konden we onze vindingrijke EMVI-beloften waarmaken.