Scroll to top
Back
Omgevingsmanagement Procesmanagement Risicomanagement Tenderen

Singelparkbruggen: verbinden met trots

  • Project locatie: Leiden, Zuid Holland

  • Projectduur: juli 2017 - oktober 2017

  • Projectgrootte: 4 miljoen

  • Opdrachtgever: Gemeente Leiden

  • Werkzaamheden Avante: tendercoördinatie, EMVI-plannen schrijven

  • Kwaliteitscriteria: risicobeheersing en kansen, plan van aanpak, communicatie

Scroll

Het project

De burgemeester van Leiden sloeg de eerste paal. Met trots. Als vertegenwoordiger van de politiek, de omgeving en verschillende organisaties. De Singelparkbruggen in zijn stad verbinden niet alleen de verschillende delen van het gelijknamige park, maar ook diverse partijen. Een succes waarvoor wij de basis hebben gelegd door de tenderfase te coördineren en de EMVI-plannen te schrijven.

01.

Meer dan fysieke verbinding

Het Singelpark in Leiden is een van de groene longen van de stad. Een aantrekkelijk gebied voor joggers, wandelaars en andere recreanten. De bruggen in het park zorgen letterlijk voor de verbinding tussen de verschillende delen van het park. Ze maken een aaneengesloten route door het park mogelijk. Wij konden het tenderproces zo vormgeven, dat de bruggen al vóór de realisatie voor een verbinding zorgden tussen de politiek, de omwonenden, bedrijven en verschillende organisaties. Alle betrokkenen kijken met trots terug op dit project.

02.

Analyse en gesprekken brengen strategische focus

In het tenderproces hebben we allereerst de klantvraag en de context daarvan zorgvuldig en uitgebreid geanalyseerd. We hebben gesproken met de belangrijkste stakeholders. De analyse en de gesprekken gaven een belangrijke duiding aan de complexiteit van het project. We besloten om strategisch te focussen op de kritieke projectelementen voor zowel de klant als de toekomstige gebruikers van de bruggen.

03.

Per brug een plan

De strategische focus leidde ertoe dat we per brug een specifiek plan hebben opgesteld, om zodoende de hinder zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de omgeving. Zo hebben we per brug onderzoek gedaan naar de optimale uitvoeringsperiode, de uitvoeringsmethode, de kraanopstelling en de logistiek op het water en op de weg. Het maatwerk dat wij voor iedere brug hebben geleverd leidde tot een winnende inschrijving.

04.

Drie keer minder omgevingshinder

Door middel van mock-ups, rondleidingen, openingen en validatierondes hebben we gedurende het verdere traject gestreefd naar zoveel mogelijk verbinding. Daarbij hebben we er alles aan gedaan om onze  prestatiebeloftes in te lossen. Om in de uitvoering van de werkzaamheden de omgevingshinder en -schade en de (water)verkeersbelasting met een factor 3 te verlagen vergeleken met het referentiescenario. Ook daarin zijn we succesvol geweest.